Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Innehåll

Nummer 3/1997 - Vårnumret

 • Ordföranden har ordet
 • Från Redaktören
 • Sett & Hört
 • Diagnoskriterier för Diabetes 1998
 • Lipidbehandling vid diabetes
 • Handlingsplan för diabetesvård i Stockholm
 • BarnDiabetesNytt
 • De nationella riktlinjerna för vård och behandling vid diabetes mellitus
 • Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos diabetiker och prevention mot dessa
 • Oförbättrad amputationsfrekvens 1987-94
 • Sätt foten i centrum!
 • Cellbiologiska och biokemiska aspekter vid kroniska diabetiska fotsår
 • Diabetesincidensstudien i Sverige (DISS)
 • Standardisering av HbA1c
 • Hur påverkar fett den insulinproducerande cellen?
 • Recensioner
 • Diabetes and Pregnancy
 • Neuropsychological aspects of diabetes
 • Ny patientbroshyr för typ I diabetes
 • Barn- och ungdomsdiabetes
 • Mat vid diabetes
 • Fetma och Diabetes

 • [Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
  Till Förstasidan