Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Redaktören

Bästa Läsare!

DIABETES 2000
Det vi vill kan vi göra. Det omöjliga finns inte utan tar bara lite längre tid, initialt. Förbättrade rutiner optimerar sedan organisationen.

Kanske kan föreliggande nummer av DiabetologNytt inspirera Dig som läsare. Vision av latin visio, av videre, se, betyder "stort mål att sträva mot". En framtidsbild och ett stort mål att sträva mot istället för nedskärningar, nedmonteringar, "besparingar" och "kostnadsneutraliseringar"! Vision, verksamhetsidé och långsiktiga mål är viktiga. Nationella Riktlinjer för Diabetes ger oss inom diabetologin nu ett enastående stöd för förbättrad diabetesvård, med starkt och garanterat stöd från Socialstyrelsen och Landstingsförbundet och landstingen. Utnyttja Din Möjlighet!

"Typ 2 diabetes - en terapeutisk utmaning"
Detta är titeln på Svensk Förening för Diabetologis symposium vid Riksstämman. Moderator är Ulf Adamson, Danderyds sjukus, och inbjudna kollegor deltager från från diabetologisk primärvård och sekundärvård. Liksom vid förra året planerar vi att ha en speciell session och lokal för postrar med posterdiskussion inklusive IT-support. Diabetesdagen blir på onsdag 26/11. Abstractblad till poster och abstract medföljer som en bilaga. Planera redan nu in onsdagen 26/11 i Riksstämmo-veckan som Dagen D som i Diabetes.

Vårdprogram för barn- och ungdomsdiabetes
Barndiabetesgruppen är med rätta mycket stolta över sitt fina vårdprogram, speciellt över att man nu efter flera års diskuterande har kommit fram till en konsensus kring diabetisk ketoacidosbehandling. Ketoacidoskapitlet inklusive nya tankar kring hjärnödem-behandling med bland annat bidrag från Per-Olof Grände, Lund finns med som ett supplement.

Kolesterolsänkning förbättrar prognosen vid diabetes
Nu är det definitivt bevisat. Ett färskt print-off från aprilnumret av Diabetes Care bifogas. "The study is a landmark, it is shown with great impact" skriver en samtidig editorial i Diabetes Care. Se också Peter Nilssons ledare i DiabetologNytt sid 6.

S-Kolesterol över 5.5 mmol/l skall behandlas med statiner vid samtidig angina pectoris-hjärtinfarkt enligt Läkemedelsverkets rekommendationer med som målområde under 5.0 mmol/l. Utan kranskärlssjukdom bör hos en diabetiker ett kolesterol över 6.5 mmol/l, som kvarstår trots par månaders kostförändringar, farmakologiskt behandlas. Indikationen ökar ytterligare om andra riskfaktorer finns. Vid symposiet Diabetes och hjärtat vid Riksstämman 1996 tog Anders Hamsten, Stockholm, upp att även isolerad triglyceridstegring hos diabetiker med värden över 3.5 mmol/l bör behandlas farmakologiskt med fibrat med som mål under 2.3 mmol/l.

Det är nu dags att 1997 i första hand screena alla diabetespatienter, som är biologiskt under 70 år - och att behandla de som ligger över referensintervallet.

"Lipidbehandling - ja eller nej" kommer att finnas med på 1998 års blankett för Nationella Diabetes registret.

Diabetes vid faste-B-glukos 6.1 mmol/l
Ja, från 1998 kommer detta att vara den nya gränsen för diagnosen diabetes. Orsaken är att intervallet 6.1-6.7 mmol/l innebär en ökad morbiditet för hjärt- och kärlkomplikationer, och dessutom görs OGTT allt mer sällan av oss kliniker, enligt diskussionen som förts inom WHO med som rapportör prof Leif Group, Malmö. Läs också en sammanfattad artikel av diabetologen distriktsläkare Dan Andersson, Laxå, sid 44.

Nu standardiserad HbA1c
Nationella Riktlinjer för Hba1c är nu tagna vid ett möte i samband med DiabetesForum i Linköping. Patientföreningen Svenska DiabetesFörbundet stod som organisatör för mötet. Mer om dessa finns att läsa på sid 44. Detta dokument kommer att få stor betydelse för svensk diabetologi. Det underlättar jämförelser mellan laboratorier samtidigt som en behövlig kvalitetssäkring sker.

Årets Diabetesteam
40.000 SEK finns att hämta för Ditt diabetesteam. Lämna in Din ansökan före 1 september. Se mer detaljer längre fram. Priset utdelas på höstmötet i 7-8 oktober.

Svensk Förening för Diabetologis 10 års jubileum 1997 i Karlstad
Det blir då extra evanemang i samband med höstmötet i Karlstad 8 och 9 oktober. Temat är "Diabetesvård i samverkan". Ett antal hedersledamöter har styrelsen utsett. Per Björntorp är en av dessa. Diabetes och fetma diskuteras av honom på sid 71. Hjärtligt välkommen som läkare liksom om Du är associerad medlem. Samres med Ditt diabetesteam till Karlstad 8-9 oktober!

BarnDiabetologNytt www
Svensk Förening för Diabetologi utvecklas med spännande diabetologiska aktiviteter. För att kunna nå ut till Föreningens medlemmar finns nu såväl DiabetoFax som Internet version av Diabetolog-Nytt. www DiabetologNytt fyllde ett år i april - och Barndiabetologerna fick då en egen BarnDiabetologNytt sida inom www DiabetologNytt med Ragnar Hanås, Uddevalla, som redaktör. Se sid 57. Den är fylld med vårdprogram, Diabetes Update samt debatt- och diskussionsforum!

Utnyttja möjligheten att få senaste nytt digitalt. Uppdateringar görs flera gånger i veckan. Titta in på "Senaste Nytt"! 244 sidor besöks på www DiabetologNytt i genomsnitt per dag. DiabetoFax och www DiabetologNytt är öppna dygnet runt.

Lösenord till DiabetologNytt
För att komma in på lösenordsskyddade delen av www DiabetologNytt från sidan "Aktuell INFO" måste Du ange password.

Tänk på att Du måste skriva lösenordet med små bokstäver.

Redaktionen är tacksam om också Du lämnar bidrag, deltar i diabetologdebatten, skickar konferensrapport eller ger oss senaste nytt inom Din lokala region eller mottagning liksom tips om vad Du tycker kan förbättras. DiabetologNytt blir då bättre!

Till syvende og sist ...
Läs lite i sänder i - och läs det Du tycker verkar vara spännande. Återkom eller surfa på www DiabetologNytt.

God läsning!

970521
Stig Attvall
Redaktör,
vetenskaplig sekreterare


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan