Medlemstidning för Svensk 
Förening för Diabetologi
Aktuell Info för 
medlemmar

BarnDiabetologNytt - Barndiabetesläkare på nätet

OBS! Nu har barndiabetesläkarna ett eget Diskussionsforum,
och ett eget BarnDiabetesUpdate...
Välkomna in!


Barndiabetesforum Barndiabetesupdate
[BarnDebattforum] [BarnDiabetesUpdate]

Barnläkarföreningens Sektionen för Endokrinologi och Diabetes har nu en egen hemsida där du kan hitta vårdprogram, PM från föreläsningar, program från tidigare och kommande möten mm.

Du hittar sidan hos Barnläkarföreningen på:
http://www.blf.net/endodiab

ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes)
är en internationell intresseförening med ca 400 medlemmar från 72 länder. Förutom årliga vetenskapliga möten anordnar föreningen utbildning i olika delar av världen och har skrivit ett internationellt vårdprogram:
Consensus Guidelines for the Management of Insulin-dependent
Diabetes in Childhood and Adolescence 1995

Diskussioner om barndiabetes tycker jag att vi för här under DiabetologNytt, eftersom det kan vara intressant även för vuxenläkare att höra vad vi tycker och tänker - hälften av deras typ 1 patienter har ju börjat hos oss... Dessutom finns mycket nyttigt för oss barnläkare på DiabetologNytt och vi kommer att lägga upp sådant som är av speciellt intresse för oss barnläkare på denna sida.

Vårdprogrammet för Barn- och Ungdomsdiabetes 1996 (red. Sture Sjöblad) finns i bokhandeln och kan även beställas via Studentlitteratur. Om du har praktiska eller teoretiska synpunkter på innehållet så tar vi gärna del av dessa. Skriv ett inlägg till BarnDiabetesforum eller skicka ett mail till Sture Sjöblad. Vi har också ett lösenordsskyddat diskussionsforum för medlemmar på sektionsens sidor där vi kommer att diskutera texten inför nästa upplaga av vårdprogrammet. Kapitlet om ketoacidos finns på nätet både på DiabetologNytt och på sektionens sidor.

Tryckfel i vårdprogrammet kapitel 4: Sid 35, 2:a stycket, näst sista raden. Skall vara: ... frisätts kalium från intracellulärrummet ..., inte till.

Hör av dig till Ragnar Hanås (ragnar.hanas@bll.se), om synpunkter på innehållet på denna sida, material du vill ha med eller gärna skulle se där. Skicka gärna din e-mailadress till mig om du är medlem i sektionen så kan vi lägga upp en lista för att lättare hitta varandra.Hur du blir expert på din egen diabetes - bok om barn- och ungdomsdiabetes av Ragnar Hanås

getacro
Dessa kapitel finns även i PDF-format som kräver att Acrobat Reader
finns installerat på den egna datorn.
Introduktion
Insulinbehandling

Vill du veta mer om boken?


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan