Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Redaktörspalten

2013 Möjligheternas År
I DiabetologNytt Nr 9 2012 diskuterades att den viktigaste personen i diabetesvården är individen med Diabetes. SFD är till för att ge ännu bättre och mer jämlik diabetesvård.
Den viktigaste personen i SFD är Du som läser detta. Det Du gjort och gör i Ditt Arbete med Diabetes. Du som sysslar med praktisk diabetes på vårdcentral. Du som arbetar på vuxen- eller barndiabetesverksamhet på sjukhus. Du som sysslar med forskning och utveckling. Du som är verksamhetschef och ansvarar för att diabetesverksamheten finns, fungerar och utvecklas. Du som arbetar regionalt eller nationellt med diabetes. Du som arbetar på myndighet med diabetesfrågor. Utveckla kraftfullt Dig själv och Din diabetesverksamhet 2013!

Ett stort tack till kollega Anders Frid i Malmö på SUS. I Ditt mycket uppskattade tal på SFDs 25-årsmiddag i Stockholm i november berättade Du att Du under drygt 28 år bevakat europeiska diabetesmöten, EASD. Du gick igenom de viktigaste händelserna. DiabetologNytt vill speciellt tacka Dig, Anders, för att Du troget rapporterat under många år till DiabetologNytt - vi är många som redan nu ser fram emot Din nästa rapport i höst!

HbA1c som diagnostisk markör för T2DM

Ett par artiklar handlar om detta. WHO har infört HbA1c som komplement och ett alternativ till faste-P-Glukos eller OGTT. Fler patienter med T2DM skulle då kanske kunna upptäckas. I Sverige har SFDs styrelse sagt som så att vi måste få en ännu bättre precision på HbA1c innan vi inför denna nyordning. Det är inte en fråga Om vi ska införa detta i harmoni med omvärlden utan mer När – och det blir när Equalis säger att kvaliteten tillåter detta. Mycket talar för att HbA1c som diagnoskriterium för T2DM införs 1 jan 2014. SFD styrelse tar beslut så fort positiva indikationer kommer från Equalis.

ADA-EASD position på T2DM behandling
Drygt 52 olika kombinationer för behandling av läkemedel finns enligt detta dokument för T2DM. Det gäller att skräddarsy en behandling i samverkan med patienten. I detta nr diskuterar en diabeteskollega mer om modern behandling vid T2DM - och vilka nya möjligheter som nu finns 2013. Mer kommer vi att höra på Diabetesforum i mars.

Ett ”riktigt späckat” första nummer 2013
Barn-ungdomar med diabetes diskuteras ur flera aspekter, kliniskt och forskningsmässigt. Fetmakirurgi, gastric bypass (GBP), blev 2012 numeriskt det största kirurgingreppet – och ännu fler kommer att opereras 2013.  När, var och hur diskuteras av en kollega liksom nutritionsaspekter efter operation. GBP utsågs av Dagens Medicin som 2012 års största vetenskapliga framgång. 80% av T2DM-patienter blir av med sin perorala behandling efteråt och insulindoser kan minskas. Sedan vet vi att kliniskt efter 5 år behöver många patienter få sin diabetesbehandling igen – det finns behov av livslång och regelbunden uppföljning efter GBP.

Det är viktigt att i tid kunna upptäcka en akut Charcot-fot, både T1DM- och T2DM-patient kan få en sådan osteoartropati - annars faller fotskelettet ihop. Vi måste ha misstanken och remittera som distriktsläkare - statistiskt kanske vi under vår gärning som specialist i allmänmedicin träffar en sådan patient 1-2 gånger. Som sjukhusspecialist, diabetolog och ortoped, är det väsentligt med akut och adekvat omhändertagande – och det räcker med misstanken. Läs mer om detta i detta nummer av tidningen.

bild2

Önskar Dig en riktigt fin senvinter och härlig vår
stig.attvall@medicine.gu.se
redaktör

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com