Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Diagnoskriterier för Diabetes 1998


Förslag presenteras till nya diagnostiska kriterier för diabetes avsett att gälla från 1998 enligt WHO.
Av prof Leif Groop.

Argumentet att sänka nivån av Faste-B-glukos för diagnos är

  1. Ingen gör OGTT
  2. 6.1 mmol/l korrelerar bättre med 2 timmars värdet på 11 mmol/l
  3. Möjliggör en tidigare diagnostik av diabetes mellitus.

Det kommer att presenteras vid IDF i Helsingfors i juni och därefter kommer det + ADA förslaget att publiceras i Diabetes Care och Diabetologia och IDF Bulletin. Det ankommer på de nationella föreningarna att ge förslag till introduktionsdatum.

"For epidemiological or population screening purposes, the 2h-value after 75 g oral glucose may be used alone. For clinical purposes the diagnosis of diabetes should be confirmed by repeating the test on another day unless the patient has symptoms of marked hyperglycemia, i.e. increased thirst, frequency of urination, unexplanied weight loss or in severe cases, drowsiness and coma.

Glucose concentration should not be determined on serum unless the red cells are immediately removed, otherwise glycolysis will result in an unpredictable underestimation of the true concentration. It should be stressed that glucose preservatives do not totally prevent glycolysis. If whole blood is used the sample should be kept at 0 to 4 degrees C or centrifugated immediately or assayed immediately.

See values for Diabetes and Other Categories of Hyperglycemia (Tabell 1)"

Bästa hälsningar
Leif

Professor Leif Groop
Phone +46 40 33 23 03 or 33 72 17
Diabetes & Endocrinology Research Unit, Wallenberg lab, Lunds Universitet,
Malmö University Hospital, 205 02 Malmö, fax +46 40 337042,
Leif.Groop@endo.mas.lu.se

Tabell1

Observera i ovan tabell skall vara
Glucose concentrations mmol/l
Whole blood Plasma
Venous Capillary Venous Cap

WHO riktlinjerna införs i Sverige 1998
Svensk Förening för Diabetologi styrelsen tog 970408 beslut att de nya diagnostiska riktlinjerna för diabetes gäller även i Sverige från 980101 under förutsättning att ADA (American Diabetes Association) i juni och IDF (International Diabetes Federation) juli -97 följer WHO-rekommendationen. Allt talar för detta.

NyhetsINFO
Red


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan