Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Recensioner

Ny patientbroshyr för typ I diabetes


Mona Landin-Olsson: Lite mer om Diabetes Typ I.
A 5 format, 28 sidor.
Bayer Sverige ABAO Diagnostica,
Tel 031 83 98 00.
Kostnadsfri.
Recencent: Gunilla Attman.

Boken vänder sig till Typ I diabetikern men även till anhöriga och vänner. Den är trevligt illustrerad och ger snabbt en inblick i vad sjukdomen innebär och vilka speciella problem man kan möta som diabetiker.

På ett enkelt och pedagogiskt sätt förklaras vad som menas med diabetes, vad glukos är och varför man får blodsockerstegring. I en kortfattad översikt beskrivs vad som karakteriserar de olika typerna av diabetes och hur de behandlas.

Egenvårdens betydelse
Merparten av boken behandlar utan pekpinnar egenvårdens betydelse, vad som kan påverka blodsockret vid konstanta insulindoser och hur man själv kan förbättra blodsockerkontrollen. De olika insulinsorterna beskrivs med insättande effekt, duration, hur och var man injicerar. Beskrivningen av supersnabb insulin är kanske inte helt i överensstämmelse med tillverkarens beskrivning.

Kortfattat berörs också blodsockerkontrollen vid graviditet, fest, alkohol, resor och motion. Det poängteras hur angeläget det är att undvika allt tobaksbruk vid diabetes. Boken avslutas med hänvisning till var man kan lära sig mer och ett alfabetisk register för svåra ord.

En bok för introduktion
Denna bok kan vara en lämplig introduktion till diabetessjukdomen för den som har nydebuterad Typ I diabetes eller är anhörig. För att nå djupare kunskap behölver man dock komplettera med annan undervisning inom alla områden.

Gunilla Attman,
Diabetessjuksköterska vid Diabetescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Sahlgrenska,
413 45 Göteborg


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan