Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Innehåll

Nummer 4/5 2000 - Höstnumret

 • Ordföranden och Redaktören har ordet
 • Redaktörens spalt
 • Sett & Hört

 • Vågar dom använda ordet "bota"?
 • Diabetes: Perspektiv på en epidemi
 • Riskfotmottagning för diabetiker
 • HbA1c och Blodglukos: Mål för metabol kontroll
 • Empowerment i teori och praktik
 • Dags att flytta ut screening av diabetes typ2 till hemmen
 • Kvalitetssäkring av blodglukosmätningar
 • Evidensbaserad medicin och interventionsstudierna
 • Insulinresistens vid uppkomsten av typ 2 diabetes
 • Autoamputation
 • Ge redskapet HbA1c till typ 2 diabetes-patienten!
 • Sammanfattningar
 • Recensioner
 • Rapport från SFSD
 • Fokus på insulin
 • Riksstämman 2000

  Nationella Riktlinjer för Diabetes Reviderat 1999 SoS

 • [Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
  Till Förstasidan