Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

 

Riksstämman 2000
Diabetologisektionen

Posterutställning (09.00-18.00)
TORSDAGEN DEN 30 NOVEMBER
5th International congress of IMMUNOLOGY of diabetes - AnnouncementONSDAGEN DEN 29 NOVEMBER
Fria föredrag
08.30-12.00 FRIA FÖREDRAG - Moderator Kerstin Brismar, Mats Eliasson
08.30 1. Autonom neuropati:
En progressiv komplikation vid typ1 diabetes. Annika Forsén, Ola Thors son, Per Wollmer, Jan-Olof Jeppsson, Göran Sundkvist.
08.45 2. Telemedicin & diabetisk näthinnesjukdom i Göteborg.
Helle Kalm, Stig Attvall, leg sjuksköt Karin Westlund, Benjamin Cessford.
09.00 3. Betydelsen av nedsatt glomerulär filtration för insulinkänslighet vid diabetesnefropati.
Maria Svensson, Jan Eriksson.
09.15 4. Moderata livsstilsförändringar förbättrar metabol riskprofil hos förstagradssläktingar till typ 2 diabetiker.
Klinsk näringsfysiolog Hilde Brekke, Ragnhild Arvidsson Lenner, Per-Anders Jans son.
09.30 5. Nikotin ökar insulinresistensen hos personer med metabol rubbning.
Med stud Tobias Axelsson, Björn Eliasson, Per-Anders Jansson, Ulf Smith.
09.45 6. Kateterstopp vid pumpbehandling med Humalog.
Leg sjuksköt Unn- Britt Johansson, Ulf Adamson, Per-Eric Lins, Regina Wredling.
10.00-10.30 PAUS
10.30 7. Nationella Diabetesregistret: aktuella resultat.
Björn Eliasson, Soffia Gudbjörnsdottir, Tomas Fritz, Jonas Tovi, Anders Nilsson, Göran Blohmé.
10.45 8. Diabetes-Incidens-Studien i Sverige (DISS) 1998.
Göran Sundkvist, Hans Arnqvist, Elisabeth Björk, Göran Blohmé, Jan Bolinder, Jan Eriksson, Epidemiolog Lennarth Nyström, Lars-Olof Ohlsson, Jan Östman.
11.00 9. Höga ö-antikroppsnivåer predikterar framtida (-cellssvikt hos vuxna diabetespatienter.
Henrik Borg, Per Fernlund, Anders Gottsäter, Mona Landin-Olsson, Göran Sundkvist.
11.15 10. Autoantikroppar mot oxiderat LDL och CRP har samband med hjärtinfarkt och diabetes hos kvinnor.
Annika Dotevall, Johannes Hulthe, Annika Rosengren, Olof Wiklund, Lars Wilhelm sen.
11.30 11. Hög livskvalitet vid tidig diabetes typ 2, både vid insulin och tablettbehandling.
Ibe Lager, Michael Alvarsson, Kerstin Berntorp, Eva Forbes, Valdemar Grill, Lars Steen, Göran Sundkvist, Thomas Örn.
11.45 12. Strukturerat omhändertagande vid diabetes mellitus har långvarig effekt på sviktande metabol kontroll.
Mats Bonnier, Christina Cullberg, Soffia Gudbjörnsdottir, Per-Anders Jansson, Elisa beth Segerdahl, Stig Attvall.Posterutställning (09.00-18.00)
Posterutställarna närvarande kl 13.00-14.00

15.00-16.30
POSTERSESSION (vid utställningen).
Moderator Soffia Gudbjörnsdottir, Lars Wibell
13P.
Ischemiska diabetiska fotsår kan läka, men läkningstiden är fyra ggr längre jämfört med neuropatiska sår.
Med kand Peter Hemmingsson, Kerstin Brismar.
14P.
Fördröjning i leverans av adekvata skor och fotbäddar till diabetiker med kroniska fotsår bidrar till fördröjd sårläkning.
Kerstin Brismar, fotterapeut Berit Arvered, Laura Mautner.
15P.
DOSiS - Diabetesosteopatistudien i Sverige. Projektbeskrivning.
Björn Eliasson, Jan Apelqvist, Elisabeth Björk, Göran Blohmé, Jan Bolinder, Kerstin Brismar, Jan Eriksson, Göran Garellick, Kurt Gerok Andersson, Lena Hellström, leg sjuksköt Pär Samuelsson, Carlos Saro.
16P.
IT-baserat remissunderlag för diabetesfotvård i sluten och öppenvård.
Fotvårdsspecialist Iréne Ferm, leg sjuksköt Mickael Steen.
17P.
Diabetesvård i framtiden - en evidensbaserad modell.
Anna Sarkadi, Urban Rosenqvist.
18P.
Remissionsfasens längd vid typ I diabetes - en studie på 363 vuxna patienter.
Anna Schölin, H Arnqvist, E Björk, G Blohmé, J Bolinder, J Eriksson, A Karlsson, M Landin-Olsson, L Nyström, G Sundqvist, fil kand C Törn, L Wibell, J Östman.
19P.
Behandling med ACE-hämmare vid typ 2 diabetes minskar risken för hjärtinfarkt.
Ole Torffvit, Carl-David Agardh.
20P.
Glibenklamids och glipizids effekter och farmakokinetik hos kaukasiska och kinesiska patienter med typ 2 diabetes.
Anders Jönsson, Juliana Chan, Tony Rydberg, Stein Vaaler, Bengt Hallen gren, Clive Cockram, Julian Critchley, Arne Melander.
21P.
Effect of wheat fiber on glycemic control in type 2 diabetes.
Mette Axelsen, CW Kendall, LA Augustin, E Vidgen, DJ Jenkins.
22P.
Muskelglycerol vid obesitas och typ II diabetes.
Mikaela Sjöstrand, Soffia Gudbjörnsdottir, Agneta Holmäng, Lena Strindberg, John Wahren, Peter Lönnroth.

Minisymposium
Hotell Opalen 18.30-21.00 23MS.        

MINISYMPOSIUM:
Kliniska riktlinjer för insulinpumpbehandling.
Moderator professor Ulf Adamson, Danderyds sjukhus.
Middag serveras utan kostnad.
Föranmälan krävs för deltagande i symposiet och vid middagen.
Faxa Ditt namn och adress till fax 031-27 00 87 senast 15/11 2000.TORSDAGEN DEN 30 NOVEMBER
Symposium
08.30-10.00       SYMPOSIUM: Graviditetsdiabetes - har det någon betydelse. Moderator Ulf Hansson.

Gästföreläsning
10.30-11.30 24F.       GÄSTFÖRELÄSNING: An update on medical treatment of diabetic retinopathy. Dr Eva Kohner, London, UK (arr: Oftalmologi).5th International congress of
IMMUNOLOGY of diabetes - Announcement

    I am the convenor for the 5th International Congress of the Immunology of Diabetes Society to be held in Chennai (Madras), India between February 14-16, 2001 with inauguration and prize plenary lecture on February 13, 2001.This meeting will discuss all aspects of Type 1 diabetes. I would like to have my congress listed in your meetings calender.

Symposium:
Title: Towards cure for Type 1 diabetes
1. Ammon Peck, Miami
2. Doug Melton, (Harvard) Boston
3. Ray Rajotte, Canada
4. Norma Keynon, Miami

Minisymposium 1:
Title: Cutting edge intervention trial in autoimmune disease
1. Intervention in Multiple sclerosis (Reinhart, Munich)
2. Intervention in Rheumatoid arthritis (Mark Feldman, London)

Minisymposium 2:
Title: The role of Gut Immune system in the pathogenesis of Type 1 diabetes
1. S. Strobel, UK
2. O.Vaarala, Finland

Minisymposium 3:
Title: Regulatory T cells in autoimmunity
1. Fiona Powrie, Oxford
2. Terry Delovitch, Ontorio

Minisymposium 4:
Title: Mechanism of virus induced autoimmunity
1. Steve Miller, Chicago
2. Mathias von Herrath, Scripps

Satellite Symposium
Title: Current status of LADA/Slowly progressing IDDM
1. -
2. Mona Landin Olsson (Lund) - Followup studies of LADA in Sweden
3. Alberto Falorni (Italy) - Antibody profile in LADA patients
4. Carani Sanjeevi (Sweden) - Genetics studies of LADA patients.
5. T.Kobayashi (Japan) - Insulin intervention in LADA patients

   All the details of the conference can be obtained from the fully updated conference website at: www.ki.se/org/5thIDS/ . If you need any more information about the meeting, please let me know.

Yours Sincerely,
Sanjeevi
Dr.C.B. Sanjeevi, MD, MSc, PhD
Molecular Immunogenetics Group, Department of Molecular Medicine, Karolinska Hospital, CMM, L8:03
S-171 76 Stockholm, Sweden
Tel: 46-8- 517 76254 (Work), Fax: 46-8- 517 76179 (Work)
Email: sanjeevi.carani@molmed.ki.se;
Internet: http://www.ki.se/cmm/sanjeevi.htm

 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan