Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

 

Insulinresistens centralt
vid uppkomst av typ 2 diabetes


   Såväl insulinmotstånd (insulinresistens) som försämrad insöndring av insulin från bukspottkörtelns beta-celler är viktiga vid uppkomst av typ 2-diabetes. De flesta anser dock att det förstnämnda kommer först. Insulinmotstånd innebär att insulinet har svårt att verka effektivt på sina målvävnader, framför allt lever, muskulatur och fettvävnad.    Insulinmotstånd är ett mycket vanligt tillstånd och endast 25 procent av de som har detta utvecklar typ 2 diabetes när de inte längre kan upprätthålla normala insulin- och blodsockernivåer.

   Två nya preparat av typen glitazoner, rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos) lanseras i höst i Sverige. Dessa läkemedel ökar vävnadernas känslighet för insulin. Införandet av dessa nya läkemedel bedöms som ett stort genombrott för behandlingen av typ 2-diabetes. På ett högklassigt seminarium anordnat av Svensk förening för diabetologi 31/8 gav man häromdagen bakgrunden för dessa nya läkemedel.

Seminariet leddes av docent Stig Atvall, Diabetescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i övrigt medverkade professorerna Ulf Smith, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Peter Arner, Huddinge Universitetssjukhus. Den framstående tidskriften Journal of Clinical Investigation har i de tre senaste numren haft 8 översiktsartiklar om insulinmotstånd.

Medical Link’s nyhetsbrev för 2000-09-01.


 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabete Update]
Till Förstasidan