Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Innehåll

Nummer 3 1999 - Sommarnumret

 • Ordföranden har ordet
 • Redaktörens spalt
 • Sett & Hört

 • Njuren vid Diabetes
 • Genuttrycket av nya uncoupling proteineri human skelettmuskulatur
 • Typ 1 diabetes mellitus - en immunsjukdom i obalans?
 • Vi Värderar Vården - Ett kvalitetsinstrument
 • Kliniska fas 1 - prövningar av diabetesvaccin på människa
 • Kvalitetsutveckling av diabetesvården i primärvården
 • Hur exakta är patienternas blodsockermätare?
 • Blodglukosmätare på marknaden 1999
 • Finns det ett samband mellan virusinfektioner och insjuknandet i diabetes?
 • Postprandiell lipid och glucosmetabolism och dess behandlingsmöjligheter
 • Diabetes och hjärta och kärl - Kommentarer kring UKPDS
 • Diabetesretinopati : Fotoscreening med fokusering på telematik
 • Ansvarsnämnden del 1 / del 2
 • Forskningsanslag
 • Pris & Stipendier i SFD
 • Kongresser & Möten


  Nationella Riktlinjer för Diabetes Reviderat 1999 SoS

 • [Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
  Till Förstasidan