Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Redaktören

Bästa Läsare av DiabetologNytt på www!

Roligt att Du utnyttjar möjlighet att från denna sida uppdatera Dig inom det expansiva och händelserika området Diabetologi. Av sidorna på www framgår att inom detta område sker en omfattande utveckling inom såväl klinik som forskning och utveckling.

   Svensk Förening för Diabetologi var tidigast ute av de medicinska ämnesföreningarna. Ett par tusen sidor finns nu utlagda på www, on line konferens- och mötesreferat, diskussioner, konsensusbeslut och en daglig uppdatering av senaste nytt inom klinik och forskning på "Dagens Diabetes", en av de mer välbesökta sidorna på www. Cirka 100.000 besökare per månad utnyttjar möjlighet att få senaste nytt inom fältet.

   1999 har föreningens www-verksamhet utvecklats ytterligare

* www.diabetolognytt.com - här finns nu tidskriften DiabetologNytt utlagd och
   kvar på    "Innehåll" www.diabetolognytt.com/detta_nummer/innehall.html

- liksom äldre nummer av Diabetolognytt sedan 1996 under "Arkiv"    www.diabetolognytt.com/aterkommande/arkivet.html

- och daglig uppdatering sker som tidigare på "Dagens Diabetes"    www.diabetolognytt.com/update/index.html

- föreningens diskussionsverksamhet under Debattforum fram till början av 1999 finns på    "Debattforum" och ett stort antal andra sidor med värdefull information
    finns på "Aktuell information"

* www.sdn.nu
   Svenskt Diabetologiskt Nätverk (SDN) www.sdn.nu är föreningens nya satsning på en www. Här kommer utvecklingen ske närmaste åren, medan www.diabetologi.com kommer att finnas kvar mer som support för tidskriften men tidigare utlagda sidor kommer att finnas kvar. På SDN är allt material lösenordsskyddat och vänder sig enbart till professionen inom diabetologin. Mycket finns redan utvecklat.
    Det diabetologiska nätverket är ett levande diskussionsnätverk för professionen, ett nätverk för distriktsläkare med diabetesansvar, ett för sjukhusläkare, barnläkare, och vidare även nätverk för diabetessjuksköterskor, psykologer och kuratorer, dietister och andra nätverk är på väg.

Varje nätverk har sin egen digitala redaktör. Här läggs också ny information in på
flera nya "knappar".
* http://www.diabetolognytt.com/riktlinjer/index.html
Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Diabetes med reviderat innehåll 1999

Vill Du bli medlem i Svensk Förening för Diabetologi?
Kostnaden är 0 kr 1999 och 80 kr 2000 och Du som arbetar med diabetespatienter välkomnas att ta kontakt med mig för anmälan som medlem och Du får bekräftelse samt 4 nr avtidningen DiabetologNytt per år.

NY MEDLEM registrera dig på :
http://www.diabetolognytt.com/aterkommande/medlem.html

Än en gång hjärtligt välkommen till Svensk Förenings för Diabetologi satsning på informations- och kunskapsspridning via www.

Besök
Du som arbetar inom diabetologin besök nu också www.sdn.nu och deltag i nätverksdiskussioner där för egen information och med egna inlägg.

Med vänlig hälsning
- och önskan om en god och interaktiv www-läsning!

stig.attvall@medicine.gu.se redaktör för
www.diabetolognytt.com och www.sdn.nu
vetenskaplig sekreterare
Svensk Förening för Diabetologi

 

 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan