Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Kongresser & Möten


Riksstämman i år i Stockholm 30/11-2/12-99
Årets riksstämma kommer att bli en spännade med många fina diabetesinslag

• Tisdagen 30/11 Förmöte med ett kvällsymsposium: ”Insulinresistens - ny diagnos ch nya behandlingsmöjligheter” under moderatorskap från professor Leif Groop, Malmö

• Onsdagen 1/12 - Diabetesdagen F.m. Fria föredrag E.m. Posterutställning med vidhängande föredrag

• Diabetes-symposiet på Riksstämman 1999: Diabetes och hjärtkärsjukdom - nu vet vi vad vi skall göra!

Moderator:
Göran Blohmé

Inledning
Göran Blohmé Problemets omfattning,
Nationella Diabetes Registret, Anders Nilsson

Glukoskontroll, Christian Berne
Hjärt- och kärlkontroll, Anna Nordhammar
Blodtryckskontroll, Peter Nilsson
Lipidkontroll: europeiska och svenska riktlinjer, Stig Attvall
Paneldebatt, ovannämnda och Klaes Malmberg
Diskussion och frågor från auditoriet

Abstrakt skall vara inskickade senast 990821.
Abstraktformulär kan också hämtas i år från Läkaresällskapets hemsida, http://www.svls.se

Varmt välkomna till årets Riksstämma!

Stig Attvall
Vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Diabetolog


Diabetesmöten 1999 - 2002
Skandinaviska 1999

 • 9-10/9 1999
  Svensk Förenings för Diabetologi Extra Höstmöte

 • 4-8/7 1999
  New Aspects of Pathogenesis and Treatment of Diabetes Mellitus” The Forth Toronto-Stockholm Symposium on Perspectives in Diabetes Research Stockholm, Sweden Mer INFo från Congrex Sweden AB. P.O. Box 5619, 114 86 Stockholm

 • August 26-29 1999
  Diet and the Metabolic Syndrome Ystad Saltsjöbad, Ystad, Southern Sweden Fax +46 46 286 22 81 agnetha.hartlen@snf.ideon. Internationella 1999

 • 19-22/6 1999
  59th Annual ADA Scientific Sessions San Diego, California, USA

 • 28/9 - 2/10 1999
  EASD 99, 35th Annual Meeting, Brussels, Belgium

 • 9/10 1999
  Inbjudan till den Internationella Konferensen för St Vincent Declaration Primary Care Diabetes Group, Istanbul, Turkey Internationella 2000

 • 17-21/9 2000
  EASD 2000, 36th Annual Meeting, Jeursalem, Israel

 • 5-11/11 2000
  IDF Mexico

 • 10-13/6 2000
  60th Annual ADA Scientific Sessions, San Antonio, Texas, USA Internationella 2001-2003

 • 23-26/6 2001
  61st Annual ADA Scientific Sessions, Philiadelphia, Pennsylvania, USA

 • 15-18/6 2002
  62nd Annual ADA Scientific Sessions, San Fransisco, California, USA

 • 11-17/6 2003
  63rd Annual ADA Scientific Sessions, New Orleanss, Lousiana, USA


Typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom
Symposium om nyheter inom diagnostik och behandling

Lokal:

Pelarsalen Norra Latin, Stockholm 9-10 september, 1999.

Målgrupp:
Allmänläkare, sjukhusläkare, medlemmar i föreningarna

Arrangörer:
Svensk Förening för Diabetologi (SFD)
Svensk Förening för Medicinsk Angiologi (SFMA)
Läkare mot Tobak (LMT)
Svenska Hypertonisällskapet (SHS)

Organisationskommitté:
Doc Peter Nilsson och Doc Stig Attvall

Sponsor:
MSD Läkemedel AB

Deltagaravgift: 400 kr
till postgiroSv Förening för Diabetologi 38 80 34 - 1 som anmälan.Typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom
Symposium om nyheter inom diagnostik och behandling
Lokal:
Pelarsalen, Norra Latin, Stockholm 9-10 september, 1999.

Program
Torsdag den 9 september
12.00 LUNCH och registrering

13.00 Inledning Peter Nilsson, SHS+LMT, Göran Blohmé, SFD

13.10
Diabetes - definitioner, epidemiologi och risker Moderator: Stig Attvall, Göteborg
- Typ 2 diabetes som ett växande kliniskt problem (M Falkenberg)
- Nationella diabetesregistret som mått på klinisk praxis (A Nilsson)
- Bedömning av risk vid diabetes (S Attvall)

14.15
Diabetes - hypertoni Moderator: Peter Nilsson, Malmö
- Hypertoni vid typ 2 diabetes
- mekanismer och blodtrycksmål (C Berne)
- Värdet av ambulatorisk blodtrycksmätning hos diabetiker (J Östergren)
- Hur välja evidensbaserad anti-hypertensiv terapi vid diabetes? (P Nilsson)

15.20 KAFFE

15.50 Diabetes - lipidrubbning Moderator: Christian Berne, Uppsala
- Nyheter om lipidrubbningar vid diabetes (A Hamsten)
- Evidensbaserad lipidsänkande terapi vid diabetes (M Eriksson)
- Nya riktlinjer om lipider från Läkemedelsverket 1999 (U de Faire)

16.55 Summering av dag 1:
Praktiska konklusioner för vården Christian Berne

17.15
Slut för dagen

19.00
MIDDAG

Fredag den 10 september

08.30
State-of-the-Art: Insulinresistens som kärnan i ett kardiovaskulärt risksyndrom Björn Fagerberg, Göteborg

09.00 Diabetes - hjärtpåverkan, tyst ischemi Moderator: Klas Malmberg, Stockholm
- Kardiologiska aspekter på diabetessjukdomen (K Schenk-Gustavsson)
- Evidensbaserad kardioprotektiv terapi (C Held)
- Perspektiv från ömse sidor Atlanten (K Malmberg) 10.00 Introduktion till falldiskussion Mona Landin-Olsson, Lund Falldiskussioner (kaffe under tiden)
- Sex fall för gruppdiskussion i 7-8 grupper. Gruppledare utsedda.

11.30 Redovisning i plenum Moderator: Mona Landin-Olsson, Lund
12.40 Summering för diabetesvården. Avslutning. Göran Blohmé, SFD
13.00 LUNCH

Vid frågor vänligen kontakta:
Peter Nilsson, docent,
Avd f Medicin Inst. för Medicin, kirurgi och ortopedi,
MAS. S-205 02 Malmö, Sweden,
Tel 040 332415 Fax 040 92 32 72
Peter.Nilsson@medforsk.mas.lu.se


Diabetes och hjärnan
Prel. program för Svensk Förenings för Diabetologi Höstmöte i Umeå 28-29/10.

Anmälningsblankett utskickas i aug till alla medlemmar.

Arrangör:
Jan Eriksson, docent, Med Klin, NUS, Umeå

Organisation:
Jan Eriksson, Umeå och Peter Nilsson, Malmö

Program (* = klartecken för deltagande som föreläsare)

Torsdag 28 oktober

13.00
Inledning av Jan Eriksson
- Neuroendokrina mekanismer och insulinresistens
- Neurologiska skador vid diabetes
- Nedsatt kognition vid diabetes
- Psykiatri och diabetes

Fredag 29 oktober
Tema: Diabetes - en utmaning för bättre konsultation och pedagogik
- Konsultationen - det unika mötet i vården

Moderator:
Peter Nilsson*

08.30
Introduktion till temat av Peter Nilsson
08.40 Den goda konsultationens betydelse för diabetiker , Anita Carlsson*
09.00 Allmännläkaren inför diabetespatienten, Gunnar Carlgren*
09.20 Människan bakom diabetessjukdomen, Catharina Gåfvels*
09.40 Beteendemedicinska aspekter på råd om livsstil, Bernt Lundman*

10.00
KAFFE och utställning

- Pedagogik för diabetiker inför år 2000 - nya perspektiv
Moderator: Urban Rosenqvist*


10.30 Gamla och nya vägar inom pedagogiken, Berit Lundman*
10.50 Diabetessjuksköterskans pedagogiska roll, Elisabeth Sörman*
11.10 Försök med studiegrupper på apotek, Anna Sarkadi*
11.30 Bättre självkänsla - bättre glukoskontroll?, Gunilla Burell
11.50 20 års erfarenheter av diabetespedagogik, Urban Rosenqvist*
12.15 Summering och avslutning: Göran Blohmé*

12.30
LUNCH
[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan