Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Pris & Stipendier i SFD


Diabetologiskt Öppenvårdsstipendium 25.000 kr
Svensk Förening för Diabetologi (SFD) utlyser med stöd av Glaxo-Wellcome 2-3 stipendier för kliniska öppenvårdsprojekt med en totalsumma på 25.000 kr. För att kunna ansöka om stipendierna måste man vara medlem i SFD.
    Mottagare utses av styrelsen för SFD. Fritt skriven ansökan är öppen för alla personalkategorier vid primärvårdsmottagningar. Förbättringar som haft betydelse och som tjänat diabetesvården bör framhållas i en fritt formulerad ansökan med utförlig beskrivning av insatser i utbildningsfrågor, kvalitetsfrågor eller innovationsåtgärder.

Diabetologiskt Pedagogiskt Pris 10.000 kr
Svensk Förening för Diabetologi (SFD) utlyser ett Diabetologiskt Pedagogiskt Pris med ekonomiskt stöd från ZENECA. För att kunna ansöka om stipendierna måste man vara medlem i SFD.
    Mottagare utses av styrelsen för SFD. Ansökan är öppen för all personal.
En pedagogisk skrift eller bok, som haft betydelse för patienter med diabetes eller personal inom diabetesvården, bör framhållas i en ansökan med motivering. Skriften eller boken ifråga bifogas. Författaren eller medlem i SFD kan skriva ansökan, som formuleras fritt utan speciell blankett.

10.000 kr till Årets Förtjänstfulla Diabetesavhandling 1998
Svensk Förening för Diabetologi (SFD) utlyser 10.000 kr med stöd ekonomiskt från Roche AB. För att kunna ansöka om stipendierna måste man vara medlem i SFD.

Mottagare utses av styrelsen för SFD. Fritt skriven ansökan kan inskickas av respondent eller handledare eller annan medlem i SFD. Tanken är priset skall stimulera forskning inom ämnet diabetologi och ges till en avhandling av högt vetenskapligt innehåll och av stor betydelse för diabetologins fortsatta utveckling.
Aktuell avhandling skall vara såväl klinisk som experimentell.

Ansökningar
Sista datum för samtliga ansökningar är poststämpel 1/9 1999.
Skicka ansökan till:
docent Stig Attvall
Diabetescentrum
SU Sahlgrenska
413 45 Göteborg.


Vill Du bli medlem i Svensk Förening för Diabetologi (SFD)?
- och få DiabetologNytt 4 nummer per år och tillgång till www.diabetolognytt.com och www.sdn.nu med
Svenskt Diabetologiskt Nätverk,
DiabetoFax samt möjlighet till diabetologiskt nyhetsbrev om Du vill via email var 6:e vecka?
Kostnad 0 kr 1999 och 80 kr 2000.

Alla inom diabetesteamet är välkomna att bli medlem i SFD
Faxa till 031 27 00 87 uppgifter om namn, adress och yrke,
så blir Du medlem och får tillgång till en kontinuerlig fortbildningsmöjlighet inom diabetes.

Red


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan