Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Innehåll

Nummer 4/5 1999 - Höstnumret

 • Ordföranden och Redaktören har ordet
 • Redaktörens spalt
 • Sett & Hört

 • Neuropati i mag-tarmkanalen vid diabetes
 • Kvinnors sexualitet och diabetes mellitus
 • Lipidmetabolit aktiverar ATP-känslig K+-kanal
 • Diabetesprevention i primärvården
 • Motion på recept
 • Glukoinkretiner vid typ2 diabetes
 • 21 år i Svenska Diabetesförbundet
 • Aktuellt om barndiabetes
 • Diabetesstudie i Härnösand
 • Lägre gränsvärde för diabetesdiagnos
 • Erektil dysfunktion
 • Rapporter
 • Farmakabehandling vid diabetes typ 2
 • Kvalitetssäkring av glukosmätningar
 • HSAN - Diabetesfall
 • Riksstämman ´99


  Nationella Riktlinjer för Diabetes Reviderat 1999 SoS

 • [Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
  Till Förstasidan