Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Riksstämman ’99


Diabetessektionen Program
Accepterade abstract för föreläsning och poster

Preliminärt program
• Symposium DIABETES
Tisd 30/11 08.30-10.00
Diabetes och hjärtat - nu vet vi vad vi skall göra!

Minisymposium DIABETES
Tisd 30/11 19.00 Metabola syndromet - en ny diagnos med nya behandlingsmöjligheter - se info.
Industrihuset, Storgatan 19, intill Östermalmstorg
Föranmälan senast 991115 per fax 031 27 00 87 Bekräftelse skickas

Tid för fria föredrag DIABETES
Tisd 30/11 kl 10.30-12.30 A 5

Moderator
Göran Sundkvist, Malmö


01 10.30-10.45 Incidensen av njursjukdom vid typ 2 diabetes.
   En prospektiv studie av 385 patienter under 10 år. Ole Torffvit, Carl-David Agardh, Medicin- och Endokrinologiska klinikerna, Universitetssjukhusen i Lund och Malmö.

02 10.45-11.00 Insulinterapi ej liktydlig med typ 1 diabetes.
   Gunnar Stenström (1), Bo Berger (2), Henrik Borg (3), Janice S Dorman (5), Per Fernlund (4), Göran Sundkvist (3). Medicinska klinikerna, (1) Kungälvs Sjukhus och (2) Kärnsjukhuset Skövde, (3) Endokrinologiska kliniken och (4) Klin. Kem. Lab., Universitetssjukhuset MAS, Malmö samt (5) Department of Epidemiology, University of Pittsburgh, USA.

03 11.00-11.15 Tillägg av metformin sänker HbA1c hos obesa insulinbehandlade typ 2 diabetiker.
   Leif Sparre Herrmann (1), Johan Kalén (2), Ibe Lager (3), Anders Nilsson (2), Gunnar Sartor (4), Lars Ugander (4), (1) Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Malmö, Medicinklinikerna (2) Helsingborg Lasarett, (3) Centralsjukhuset Kristianstad, (4) Länssjukhuset Halmstad.

04 11.15-11.30 Tidig insulinbehandling vid typ 2 diabetes ger bättre betacellsfunktion än sulfonylureabehandling under de första 2 åren.
   Michael Alvarsson (1), Kerstin Berntorp (2), Eva Forbes (3), Valdemar Grill (1), Ibe Lager (4), Lars Steen (5), Göran Sundkvist (2), Thomas Örn (6), (1) Klinikerna för Endokrinologi, Karolinska Sjukhuset, (2) Endokrinologi, Malmö Allmänna Sjukhus, (3) Visby lasarett, (4) Medicinkliniken, Centralsjukhuset, Kristianstad, (5) Medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna och (6) Medicinkliniken, Blekingsjukhuset, Karlskrona.

Moderator
Elisabeth Björk, Uppsala


05 11.30-11.45 Intravenös glukos-insulininfusion förbättrar metabolkontroll hos diabetespatienter på medicinsk akutvårdsavdelning.
   Mats Bonnier, Stig Attvall, Soffia Gudbjörnsdottir, Per-Anders Jansson, Peter Lönnroth, Institutionen för Invärtesmedicin, Sahlgrenska Sjukhuset SU/SS, Göteborg.

06 11.45-12.00 Proinsulin är en riskfaktor för typ 2 diabetes, en 20-årspopulationsbaserad studie.
   Björn Zethelius, Hans Lithell, C Nicholas Hales, Christian Berne, Instit f Follhälso och Vårdvetenskap, sektionen för Geriatrik och Medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet, Dept of Clin. Biochemistry Addenbrooke´s Hospital Cambridge, UK.

07 12.00-12.15 Förekomsten av ö-cellsantikroppar bland nydiagnosticerade diabetespatienter i åldrarna 0-64 år. Christina Persson (1), Bo    Berger (2), Henrik Borg (3), Per Fernlund (3), Gunnar Stenström (4), Göran Sundkvist (1). (1) Endokrinologiska kliniken och (3) Klinisk Kem Avd, Universitetssjukhuset MAS, Malmö, (2) Medicinkliniken, Kärnsjukhuset Skövde och (4) Kungälvs lasarett.

08 12.15-13.00 Interstitiella nivåer av insulin, glykos och laktat i muskel hos typ 2 diabetiker.
   Mikaela Sjöstrand, Agneta Holmäng (2), Lena Strindberg, Peter Lönnroth, Lundberg Laboratoriet för Diabetesforskning och (2) Wallenberg Laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Postersektionen DIABETES
Tisd 30/11 16.30-18.00 Lokal A 5
Moderator Hillevi Larsson, Malmö och Per-Anders Jansson, Göteborg


P1 Kostnaden för patienter med diabetes typ 2 - resultat av CODE-2-studien.
   Freddie Henriksson (1), Carl-David Agardh (2), Christian Berne (3), Jan Bolinder (4), Bengt Jönsson (5), Fredrik Lönnqvist (6), Per Stenström (7) Claes-Göran Östensson. (1) Centrum för Hälsoekonomi, Handelshögskolan, (2) Endokrinologiska kliniken, MAS, (3) Medicinska Kliniken, Akademiska Sjukhuset, (4) Centrum för Metabolism Endokrinologi, Huddinge Sjukhus, (5) Centrum för Hälsoekonomi, Handelshögskolan, (6) SmithKline Beecham AB, Stockholm, (7) Tullinge Vårdcentral, (8) Diabetespreventiva Enheten, Karolinska Sjukhuset.

P2 Att lyckas eller inte lyckas: prediktiva faktorer för att uppnå och upprätthålla god metabolisk kontroll i studiecirklar för typ 2 diabetes.
   Anna Sarkadi, Tomas Fritz, Urban Rosenqvist, Instit för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Uppsala Universitet

P3 Kvarstående förbättring av HbA1c ett år efter införandet av ett nytt behandlingsprogram för diabetespatienter med dålig metabol kontroll.
   Mats Bonnier, Stig Attvall, Christina Cullberg, Soffia Gudbjörnsdottir, Per-Anders Jansson, Elisabeth Segerdahl, Institutionen för invärtesmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

P4 Ny mätmetod för tidig upptäckt av extremitetsischemi i en primärvårdspopulation av diabetiker.
   Eskil Johansson, Jesper Fowelin, Bertil Marklund. Vårdcentralen Vinberg/Ljungby, Falkenberg, Medicinkliniken/FOU-enheten, Sjukhuset i Varberg.

P5 Matens partikelstorlek har betydelse för magsäckstömningen och den metabola kontrollen hos diabetiker med gastropares.
   Eva A Olausson (1), Magne Alpsten (2), Henrik Andersson (1), Stig Attvall (2), Håkan Mattson (3), (1) Institutionerna för Klinisk Näringslära, Diabetescentrum SU Sahlgrenska och (3) Radiofysik, Göteborgs Universitet.

P6 Subkutan insulinpumpbehandling vid typ 1 diabetes - effekter på metabol kontroll och livskvalitet.
Elisabeth Norder, Stig Attvall, Agneta Lantz, Lars-Olof Ohlson, Diabetscentrum, SU Sahlgrenska, Göteborg.

P7 Tubulär och glomerulär njurfunktion vid typ 1 diabetes.
    Kristina Norrgren (1), Annika Forsén (2), Gunnar Sterner (3), Göran Sundkvist (2), Ola Thorsson (4), (1) Avd för Radiofysik, (2) Endokrinologi, (3) Kärl- och Njursjukdomar, (4) Klinisk Fysiologi, Universitetssjukhuset, MAS, Malmö

P8 Relationen mellan serum-leptin och insulinresistenssyndromet är störd vid typ 2 diabetes med autonom neuropati hos kvinnor.
    A Gottsäter, B Ahrén, G Sundkvist, Klin för Kärl och Njursjukdom, Medicin och Endokrinologi, Universitetssjukhuset, MAS, Malmö.

P9 Antidiabetogen effekt av cholecystokinin (CCK): ny behandlingsstrategi vid typ 2 diabetes?
    Bo Ahrén, Jens Juul Holst, Suaf Efendic, Medicin, Lunds Universitet, Malmö, Endokrinologi och Metabolism, Panuminstitutet, Köpenhamn, och Molekylär Medicin, Karolinska Sjukhuset

P10 C-peptidanalys - när, hur och varför?
   
Bo Berger, Gunnar Stenström, Göran Sundkvist, Med klin KSS, Skövde, Kungälvs sjukhus, Endokrinologen, Universitetssjukhuset, MAS, Malmö.

P11 Korrelerar glukagonsvar vid insulinutlöst hypoglykemi till kvarstående C-peptid-frisättning hos nyinsjuknade typ 1 diabetiker.    Per Oskarsson, Ulf Adamson, Per-Eric Lins, Medicinkliniken, Karolinska Institutet vid Danderyds Sjukhus.

P12 Förhöjda nivåer av endothelin-1 och cGMP hos män med icke insulinkrävande diabetes mellitus (NIDDM) och nedsatt glukostolerans (IGT).
    A Gottsäter, K-F Eriksson, A Ibrahim, F Lingärde, I Mattiasson, Klin för Kärl och Njursjukdomar, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

P13 The glucose transporter GLUT-2 is down-regulated in parallel to insulin secretion.
Lijun Zhao, Zhanchum Li, Mikael Kullin and F Anders Karlsson, Department of Medicine, Institute of Medical Sciences, Uppsala University.

P14 Nedsatt insulinsekretion och förhöjd glukagonsekretion predikterar glukosintolerans: resultat av en prospektiv studie.
   Hillevi Larsson, Bo Ahrén, Medicin, Lunds Universitet, Malmö.

P15 Utdata från Nationella Diabetes Registret - underlag för fortsatt kvalitetsarbete. På uppdrag av Svensk Förening för Diabetologi (SFD);
    Anders Nilsson (1) , Göran Blohmé (2), (1) Medicinkliniken, Helsingborgs Lasarett; (2) Diabetescentrum, Södersjukhuset, Stockholm.


Red


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan