Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka
 

innehåll

År 2010  Årgång 23  Nr 1 Vinternumret

Redaktör
Doc Stig Attvall
stig.attvall@medicine.gu.se

Redaktionssekreterare
Diabetessköt Pär Samuelsson
par.samuelsson@medfak.gu.se

Ansvarig utgivare
Prof Mona Landin-Olsson
Endokrinologiska kliniken
Universitetssjukhuset
221 85 Lund

Adress till redaktionen
Doc Stig Attvall
Diabetescentrum
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Nästa nummer av DiabetologNytt
Planerad utgivning 100615
Deadline för bidrag 100515

Bidrag till tidningen
All insänt material kan med fördel
vara i digitaliserad form, text i
ASCII eller Word, tabeller och figurer i Excel, Powerpoint.


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com