Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Övergång till internationell HbA1c-rapportering i Sverige 2010

Inför den kommande övergången till ny internationell rapportering av HbA1c, har undertecknade föreningar fortsatt samarbetet för att få en nationellt gemensam övergång och enhetlig nomenklatur, svarsrapportering och kvalitet. Nedan följer den handlingsplan man kommit överens om

  1. Sjukhuslaboratorierna i Sverige genomför under hösten 2009 förberedelser för införande av IFCC*-rapportering och tillser i samarbete med Equalis att kvalitet och därmed tillförlitlighet i analysen av HbA1c bibehålls eller förbättras.
  2. Från september 2009 har i Equalisrapporterna presenterats, i kommentarerna, information om IFCC och Mono-S. Information om DCCT kommer att finnas med från november. Information har spridits inom respektive organisationer.
  3. SFKK och Equalis har inventerat företagens åtgärdsplaner för respektive system.
  4. På mötet den 6 oktober gjordes avstämning kring vad som hänt internationellt och tidsplan och genomförande diskuterades.
  5. Gruppen beslutar att från 1 september 2010 börjar dubbelrapporteringen.
  6. Ytterligare ett möte i HbA1c-gruppen planeras i januari 2010 för beslut om tidsplan och genomförande.
  7. Gruppen beslutar att HbA1c skall dubbelrapporteras som IFCC och Mono S. under en övergångsperiod. Huruvida även DCCT/NGSP skall rapporteras, tas ställning till efter konsensusmötet vid IDF med de internationella organisationerna
  8. Ett nationellt informationsmaterial kommer att tas fram för profession respektive patienter.
  9. Gruppen avser att ta fram kvalitetskrav för HbA1c-analysen i Sverige. Nytt möte i gruppen 26/1.

Ordförande och sekreterare för mötet 2009-10-06:
Stig Attvall, SFD, och Britt-Marie Carlsson, SFSD

Övriga deltagare vid mötet:
Michael Alvarsson, SFD
Mona Andersson, SFSD
Åsa Jönsson, Svenska Diabetes-förbundet
Ragnar Hanås, BLF
Per Bjellerup och
Jan-Olof Jeppson, SFKK
Gunnar Nordin och
Arne Mårtensson, Equalis

* IFCC=International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Respektive organisation ställer sig bakom skrivningen:
Mona Landin-Olsson, ordf. Svensk Förening för Diabetologi (SFD)
Mona Andersson, ordf. Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD)
Jan Gustafsson, ordf. Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes (BLF)
Per Bjellerup, ordf. Svensk Förening för Klinisk kemi (SFKK)
Thomas Fritz, repr. Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM), Diabetesnätverk
Gunnar Nordin, Equalis
Margareta Nilsson, ordf. Svenska Diabetesförbundet
Mikael Köhler, ordf. Svensk Förening för Intermedicin (SIM)
Brita Winsa, ordf. Svensk Förening för Endokrinologi

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com