Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

Ett nytt decennium har gjort sitt intåg och vi kan fundera över vad som kommer att hända inom diabetologin under de kommande tio åren.

Final version av Nationella Riktlinjer för Diabetes
Vi vet i alla fall att vi nu sedan 13 januari på webben kan ta del av de reviderade nationella riktlinjerna för diabetes. Riktlinjerna bygger på vetenskaplig och klinisk evidens och om detta inte finns tillgängligt har man i enstaka fall gått på konsensus, dvs de alternativ professionen vanligen väljer för sina patienter. Utvecklingen går emellertid fort och det lär snart bli dags för en första revidering.

Ledtal för antal patienter per diabetessköterska
Baserat på rekommendationerna för diabetesvården har diabetesprofessionen tagit fram ledtal för hur många diabetessköterskor som behövs inom diabetesvården på vårdcentraler och sjukhusmottagningar för vuxna och barn på basen av befolkningsunderlaget. Siffrorna motsvarar sällan vad man ser i verkligheten. Slutsatsen är således att det saknas en hel del diabetessköterskor för att vården ska skötas enligt intentionerna.

Ledtal för läkare är på gång
En liknande beräkning avses göras för diabetesläkare eftersom det krävs parallella läkarinsatser i teamet för att få detta att fungera optimalt. Läkare, sjuksköterska och andra yrkeskategorier i diabetesteamet kompletterar varandra där varje profession har sin självständiga roll. Av publicerad artikel i tidningen framkommer att det i vissa fall till och med kunde saknas diabetesansvarig läkare på vårdcentral. Diabetesansvarig läkare måste finnas på varje mottagning på sjukhus och på vårdcentral.

HbA1c - parallell rapportering % och mmol/mol
Under året kommer vi också att parallellt gå över till en annan enhet för HbA1c för att få en internationell anpassning. Vår HbA1c metod MonoS, ligger ca 1 % enhet lägre än den amerikanska NGST metoden (DCCT-standarden), vilket gör att svenska värden måste räknas om för att kunna jämföras med resultat från t ex DCCT. Det system man nu vill går över till kallas IFCC.
Dubbelrapportering kommer att börja i september och pågå under en längre period, innan det nya IFCC systemet kanske tar över helt och hållet. Inom professionen kommer diskussionen kring just detta ske på ett möte i Stockholmn i slutet av januari. HbA1c i IFCC uttrycks som mmol/mol. Mera information och exakta omräkningsekvationer finns i en artikel i detta nummer av DiabetologNytt, och finns också på www.equalis.se, hemsidan för svensk laboratoriemedicins externa kvalitetssäkring. I DiabetologNytt kommer också framöver liksom på
www.dagensdiabetes.se mera information framöver. (Se sid 9)

Internationell diabetes
Diabetes är i fokus inte bara här hemma utan är en sjukdom som man nu börjar se mycket av i också i utvecklingsländerna. I detta nummer finns en intressant artikel om diabetes i Malaysia. Hela Asien och framförallt Kina kommer sannolikt att få en fortsatt ökad diabetes incidens.

Riktlinjer för antipsykotika och metabol sjukdom
Diabetes är nu också en sjukdom som alltmera engagerar andra specialiteter förutom internmedicin, allmänmedicin och endokrinologi. Kardiologer handhar allfler patienter med metabolt syndrom med eller utan diabetes, vilket blivit uppmärksammat i flera studier. Inom psykiatrin har man också funnit att allt flera patienter drabbas av metabolt syndrom till vilket troligen både sjukdomen i sig som den farmakologiska behandlingen bidrager. Denna grupp av patienter kräver samordnade insatser och konstruktiva förslag till sådan samordnad behandling finns i denna upplaga. Likande negativa metabola bieffekter verkar det vara med den immunosuppressiva behandlingen till transplanterade patienter samt medicineringen vid AIDS behandling. Dessa patientgrupper kommer med all sannolikhet att öka under det nya decenniet.

Kölden har slagit sitt grepp om Sverige
även i de södra delarna och själv har jag upplevt en kall morgon med minus 25 grader i Småland. Den globala uppvärmningen känns avlägsen i dagar som dessa och man är ändå lite glad över att vi inte är på väg mot en ny istid. Tidpunkten och platsen för nästa klimatmötet ska nog vara Grekland i juli och inte i Köpenhamn i december.

Välkommen till Göteborg 10-12 mars!
Tidpunkten för vårt nästa diabetesmöte blir i alla fall i Göteborg 10-12 mars och anordnas tillsammans med endokrinföreningen. Program och anmälan hittar man på
www.endodiabetes.se
Vi hoppas på god uppslutning till detta intressanta möte.

Mona Landin-Olsson
Ordförande SFD

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com