Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Redaktören har ordet

2010 - ett Nytt Decennium; Nya Möjligheter
Såsom redaktör för DiabetologNytt kommer några decenniumtankar. Målsättningen är att DiabetologNytt ska utgöra en uppskattad plattform för diabetologisk fortbildning. Rapporter från vetenskapliga möten, information om senaste nytt kliniskt och vetenskapligt ges under Hört och Sett, liksom stipendier och via www.dagensdiabetes.se med bevakning av de sista 24 timmarnas diabeteshändelser. Tidningsversionen kommer att bestå. Internet blir ett fortsatt komplement. 15.000 sidor finns på www.diabetolognytt.se eller .org eller .com eller .nu. Under ”arkiv” uppe till vänster finns de senaste 15 årens DiabetologNytt-tidningar, i fulltext sökbara och online. 100.000 besöker webben per månad.
Redaktionen vill under 2010-talet utveckla DiabetologNytt på olika sätt. Det är viktigt att få in material till nya spännande artiklar. Det goda exemplet från olika enheter bör spridas vidare till andra enheter. Du som läsare välkomnas med eget bidrag eller tips om lämplig författare eller ämne. Artiklarna bör intressera minst 80% av våra 4.000 läsare från diabetesprofessionen. Ibland finns en något ”smalare” ämnesprofil i publicerad artikel. Men det mesta ska vara intressant för de flesta.
De närmaste åren kommer webben och internet utvecklas än mer och utgör redan nu en otrolig och ytterst snabb kunskapsbank. Socialstyrelsens nya http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvarden sjösatt 10 01 13 är exempel på ett modernt sökverktyg. Det ger oss on-line tillgång till de 5 000 sidorna i 2010 års ”Nationella Riktlinjerna för Diabetes”, allt sökbart och lätt tillgängligt. Som extra bonus finns en ljudversion.

Passion för Livet
Passion för livet är ett ”program” som tar tillvara personens egna resurser i syfte nå en god hälsa hela livet. I mångt och mycket finns redan stor kunskap hos allmänheten om hur vi bör äta, röra oss och om betydelsen av att umgås med nära och kära. Det är detta som kanske också gör att vår livslängd ökar.
Tanken är att vi 2010 och framöver ska bli ännu bättre och kunna påverka det övergripande målet vi alla eftersträvar: bästa möjliga liv – hela livet. Modern kvalitetsutvecklingspedagogik ska väcka oss människor att gå från ord och kunskap till handling och ändrad livsstil.
Sörmland, Region Skåne, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Qulturum i Jönköpings län och också andra har fördjupat sig i detta ämne. SKL fokuserar på empowerment ”(egenmakt”), mat och dryck, säkerhet, sociala nätverk och regelbunden fysisk aktivitet. Detta är områden som enligt forskning påverkar hälsa och livskvalitet. WHO lyfter också fram dessa fem faktorer som viktiga faktorer för en god hälsa. Högsta och bästa möjliga livskvalitet är det ultimata målet för oss alla. Passionen - nyckelordet för 2010!

Bästa möjliga liv – hela livet
Passion for Life gäller oss alla. Viktigt att vi får lov att vara passionerade, i vårt privatliv, på vårt arbete. Det är passionen som gör att vi ger den allra bästa diabetesvården och att vi presterar den bästa diabetesforskningen. Passionen driver vårt varumärke. Den skapar attraktion och stärker oss själva. På vår fritid måste också passionen få frodas. Ibland kanske vi glömmer bort oss själva i den allmänna livsturbulensen. Livet är allt för kort. Låt oss under 2010 och kommande decennium bli än mer passionerade!

Lyckan är meningen med livet
Att lyckan är meningen med livet, hela målet och avsikten med vår mänskliga tillvaro, togs upp av Aristoteles, som levde och verkade under 300-talet f Kr. På tåg och buss sista veckan har boken, som baseras på Harvard-studenternas populäraste kurs varit min följeslagare. ”Lyckligare - den största belöningen i ditt liv” av Tal Ben-Shamar, Ph.D., förlag Natur och Kultur, pocketbok på knappt 200 sidor. En av författarens fem publicerade böcker. Googla på bokens namn så kan du köpa den för 39 SEK. Youtube har flera 10 minuters lectures av och kring Ben-Shamar.
Vill Du läsa mer visdom, så rekommenderas Stefan Einhorn senaste bok ”Vägar till visdom” 2009, 169 SEK Forum. Den innehåller ännu fler djuplodade och mer akademiska tankar.

Passionen - nyckelordet 2010
Författaren Shamar berättar att han fick i uppgift att leda ett seminarium om ”frågornas fråga”. Hur vi kan hjälpa oss själva och andra - enskilda individer, människor i organisationer och hela samhället - att bli lyckligare och gladare? 2002 hade en handfull studenter anmält sig. Åren därpå ökade kursen till 855 studenter - hans kurs blev den största kursen vid hela Harvard-universitetet. Philip Stone, den första professorn i positiv psykologi, inspirerade författaren som mentor.

Det krävs både eftertanke och praktisk handling
Boken rekommenderas som läsning under en period med ledighet och möjlighet för egen reflektion. ”Mitt i svårigheten ligger möjligheten”, skrev Albert Einstein, och frågan om lyckan diskuteras ingående. Ett stort antal kollegor har nått framgång på Harvard på olika sätt - men alltför många är enligt författaren knappast glada eller nöjda med sig själva. Varför? Inte lycklig, men lyckligare - diskuteras i ett kapitel. ”Naturen har givit möjlighet till lycka åt alla - om de bara visste att ta den tillvara” enligt Claudianus 400 e Kr i antikens Rom. Boken rekommenderas.

Six Happiness Tips Advice from Tal Ben-Shahar

  1. Give yourself permission to be human. When we accept emotions – such as fear, sadness, or anxiety – as natural, we are more likely to overcome them. Rejecting our emotions, positive or negative, leads to frustration and unhappiness.
  2. Happiness lies at the intersection between pleasure and meaning. Whether at work or at home, the goal is to engage in activities that are both personally significant and enjoyable. When this is not feasible, make sure you have happiness boosters, moments throughout the week that provide you with both pleasure and meaning.
  3. Keep in mind that happiness is mostly dependent on our state of mind, not on our status or the state of our bank account. Barring extreme circumstances, our level of well being is determined by what we choose to focus on (the full or the empty part of the glass) and by our interpretation of external events. For example, do we view failure as catastrophic, or do we see it as a learning opportunity?
  4. Simplify! We are, generally, too busy, trying to squeeze in more and more activities into less and less time. Quantity influences quality, and we compromise on our happiness by trying to do too much.
  5. Remember the mind-body connection. What we do — or don’t do — with our bodies influences our mind. Regular exercise, adequate sleep, and healthy eating habits lead to both physical and mental health.
  6. Express gratitude, whenever possible. We too often take our lives for granted. Learn to appreciate and savor the wonderful things in life, from people to food, from nature to a smile.

Önskar Dig en god läsning av
DiabetologNytts tidning och www
och en fin fortsättning på år 2010!

Stig Attvall
Redaktör DiabetologNytt
stig.attvall@medicine.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com