Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Diabetesepidemi i Malaysia

Diabetes breder ut sig snabbt i Sydostasien på grund av ändrad kost och livsstil. Enligt världshälsoorganisationen WHO kommer sju av de tio länder med högst antal diabetiker år 2030 vara sydostasiatiska, då antalet fall i regionen 2000-2030 tros öka med 255 procent, från 47 till 120 miljoner. Malaysia är ett av de värst drabbade länderna: Enligt landets hälsoministerium närapå fördubblades antalet diabetiker 1996-2006, och uppskattningar gör gällande att över två miljoner malajer i dag har diabetes.

En epidemi
I västra Kuala Lumpur ligger Putrajaya Hospital, Malaysias modernaste sjukhus med den bästa utrustningen och största kapaciteten att behandla landets ökande antalet diabetiker. Dr. Noor Lita Adam, en av sjukhusets sju kvalificerade endokrinologer, arbetar vid avdelningen för diabetes och talar om utbredningen som ”en epidemi”.
- Vår traditionella mat innehåller mycket kolhydrater med ris, kokosnötolja och annan olja som ofta används för fritering. Det blandas nu med sockrade drycker och snabbmat. Tillsammans med ett mindre aktivt blir det katastrof.

mal1
Doktor Noor Lita Adam är endokrinolog vid avdelningen för diabetes vid nybyggda Putrajaya Hospital.

Okunskap ett problem
Ett annat bekymmer är enligt Dr. Adam okunskap, då många inte förstår innebörden av diabetes, eller försöker behandla sjukdomen med österländsk örtmedicin.
- Vi ser ingen bättring med hjälp av örter, snarare en risk då de kan innehålla steroider eller annat som istället förvärrar patientens tillstånd. Vi försöker introducera insulin så tidigt som möjligt, men många är skeptiska och förknippar västerländsk medicin med sideffekter. Patienter skyller ofta eventuella njursjukdomar på användning av insulin.

Billig vård tack vare statliga subventioner
Tack vare statliga subventioner är Putrajaya Hospital som statligt sjukhus mycket billigare än privata alternativ. Det kostar motsvarande 4 kronor att träffa en doktor, och för diabetiker kostar medicin 65 kronor i engångsavgift och därefter 10 kronor vid varje nytt uttag. Nackdelen är naturligtvis att väntetiden kan bli längre; det kan ta upp till tre månader att bli inlagd för behandling, men det beror också på patientens tillstånd.
- Vi tar nu emot över 1 000 patienter årligen, då många med komplikationer blir överförda hit. Sjukhuset byggdes för bara tio år sedan och erbjuder bäst vård av alla statliga sjukhus i hela landet, säger Dr. Adam.

Medelvårdtid nästan 1 vecka
Det finns 56 bäddar tillgängliga för diabetiker, och för 85 kronor ingår alla kostnader för att behandlas här i vad som oftast blir en knapp vecka. Sjukhuset har ett eget register av patienter med diabetes och samarbetar just nu med andra sjukhus i landet för att uppföra ett nationellt register.
Behandlingen av diabetes är enligt Dr. Adam så gott som identisk med väst, särskilt likt Storbritannien efter Malaysias tid som kronkoloni. Medicinska riktlinjer för behandlingen av diabetes uppdaterades 2009 och gäller alla statliga sjukhus i landet. Hb1Ac testas var fjärde månad, och sjukhuset lånar även ut blodsockermätare för enklare kontroll av blodsockervärden i patientens hem.

Utbildning viktig
En annan viktig aktivitet är utbildning. Varje torsdag hålls studiecirklar med patienter för att lära hur insulin injiceras på rätt vis och hur blodsocker kontrolleras och mäts. Även kostrådgivning är centralt eftersom många nya diabetiker är helt ovetande om sambandet mellan kost och diabetes.
- Allt fler unga patienter kommer till oss med diabetes på grund av mammans dåliga kost under graviditeten, säger Dr. Adam.

mal2
Sköterskorna Gan Mee Chin och Jalina Hashim arbetar vid diabetesavdelningen vid statliga sjukhuset Putrajaya Hospital.

”Komplementavdelning”
Vid Putrajaya Hospital finns också en ”komplementavdelning”, där diabetiker kan få akupunktur och massage som hjälp mot komplikationer som smärta, migrän eller domnad. Avdelningen används av patienter vid olika avdelningar av sjukhuset, och besöks av 15-20 diabetiker i veckan. Viktigt att poängtera enligt Dr. Adam är att på komplementavdelningen behandlas endast komplikationerna som diabetes innebär, och inte sjukdomen som sådan.
Akupunktur och massage ingår i de 65 kronor som patienten betalar för sin västerländska medicin, och är alltså gratis då man fått referens av en doktor. Det finns dock gränser för diabetiker som mottar denna behandling: För akupunktur får blodtrycket inte vara högre än 170/100 och blodsockervärdet 5-15 mmol/l. För massage gäller blodtryck 140/80 och blodsocker 5-11 mmol/l.

Putrajaya Hospital
http://www.hpj.gov.my
Malaysias hälsoministerium
http://www.moh.gov.my

NGO fokuserar på utbildning
National Diabetes Institute (NADI) är en privat icke vinstdrivande organisation – en så kallad Non-governmental Organization (NGO) – som arbetar mot diabetes i Malaysia. Ordförande Dr. Nor Aini Abu Bakar berättar om organisationens roll som medhjälpare till landets myndigheter.
- Vår ambition är att vara ett forskningscenter för diabetes där allmänheten kan be om råd och få svar på frågor. Men framför allt prioriterar vi utbildning. Vårt mål är att skapa medvetenhet, förhindra utbredning samt erbjuda praktiska riktlinjer för diabetes, säger Dr. Aini.
I linje med utbildningen läggs mycket tid på artiklar, nyhetsbrev, affischer och magasin som tack vare Malaysias mångfald ges ut på malaj, engelska och kinesiska. Varje lördag erbjuds också fri rådgivning och gruppsupport där diabetiker kan stödja och lära av varandra.

mal3
Fyra anställda vid NADI.  Överst till vänster ordförande Doktor Nor Aini Abu Bakar.

NADI engagerar sig alltså för det mesta gällande diabetes utom själva behandlingen. Den viktigaste aktiviteten anser Dr. Aini vara de ”public road shows” som organisationen tar sig för genom att besöka shoppingcenter, plantager eller mindre städer på landsbygden. Här informerar man om diabetes, erbjuder råd och dessutom gratis tester:
- Under våra road shows undersöker vi omkring 500 individer varje dag. Ungefär 10-12 procent av dessa har diabetes utan att veta om det.
Sedan 2003 har NADI genomfört 26 stycken road shows. Man erbjuder att under ett första test kontrollera blodtryck, övervikt (enligt BMI) och kolesterolvärden. Skulle individen då visa sig vara i riskzonen för diabetes, erbjuder man även ett andra test för att undersöka nerver, kontrollera ögonglober, analysera urin och mäta Hb1Ac. Av detta är allt gratis utom att mäta Hb1Ac (40 kronor) och kolesterolvärden (10 kronor). Patienter är också när som helst välkomna till NADI:s kontor i Kuala Lumpur för samma tester.
Ordförande Dr. Aini ser ekonomisk administration som sitt huvudansvar, och är ansvarig för hur pengar kommer in – och hur de ska spenderas. Hon berättar om NADI:s finansiering:
- Varje år söker vi bidrag från hälsoministeriet. Det mesta kommer dock från våra egna insamlingar, vilket också inkluderar medel från forskningscenter och läkemedelsföretag som ett samhällsansvar men också för att de har intresse av att kartlägga diabetes i Malaysia.
NADI har en budget på cirka 2,4 miljoner kronor, varav 600 000 är bidrag från landets hälsoministerium. I organisationen finns sex heltidsanställda, två halvtidsanställda och ett varierande antal volontärer. I ledningen finns styrelsemedlemmar bland annat från hälsoministeriet, landets förening för metabolt syndrom samt landets näst största NGO för bekämpning av diabetes.
NADI arrangerar också sedan 2002 en årlig global konferens om diabetes. Antal delegater har stigit från 300 under den första konferensen, till 1 200 under förra årets konferens i huvudstaden Kuala Lumpur, då delegater fanns representerade bland annat från Storbritannien, Portugal och Kanada.

NADI: http://www.nadidiabetes.com.my/

”National Strategic Plan” mot diabetes i Malysia
Myndigheterna i Malaysia inser allvaret av diabetes utbredning, och under 2009 utarbetades en ”National Strategic Plan” av avdelningen för icke-smittsamma sjukdomar vid landets hälsoministerium. Dr. Feisul Idzwan Mustapha är vice ordförande vid avdelningen, och ansvarig för planen som ska iscensättas med början i januari 2010.
- Vi kommer ha diabetes och övervikt som utgångspunkter i planen, berättar han.
Tack vare statliga subventioner är det i dag enklare och billigare än någonsin att besöka sjukhus och vårda sin diabetes i Malaysia. Men attityder och kunskap förblir stora problem, och Dr. Mustapha säger att utbildning är en viktig del av den nationella planen:
- Falsk övertygelse om örtmediciners effektivitet mot diabetes är utbredd. Ofta förekommer reklam för olika alternativa metoder där rapporter och forskare citeras rätt av felaktigt. Många tror att sideffekterna är värre än att avstå behandling, därför måste vår information blir mer direkt.

Subvention på socker ska avvecklas
Planen innefattar en rad politiska åtgärder och regleringar för att göra malajernas livsmiljö mer hälsosam. Socker är kraftigt subventionerat i Malaysia och ungefär hälften så dyrt som det egentliga marknadspriset. Det ska avvecklas med tiden, samtidigt planeras en extra skatt på ”onyttig mat” som ska införas 2011.
Idrotta är inte alltid säkert i Malaysia, och många vågar sig inte ut efter mörkrets inbrott. Det ska hjälpas genom mer gatubelysning och att slå ner på brottsligheten. I landets skolor ska det införas hälsosammare kost och mera fysisk träning. Rökning är utbrett i Malaysia och under 2010 kommer alla cigarettpaket förses med varnande text och bilder, samtidigt som de små paketen tas bort och minimiantalet blir 20 cigaretter per paket.
Det är svårt att säga hur mycket pengar som har avsatts till just denna plan, då den ingår i hälsoministeriets helhetsbudget och är kombinerad med andra projekt. Men Dr. Mustapha säger att pengarna inte är det viktigaste, utan ambitionen:
- Utbildning kostar pengar, men för politiska åtgärder gällande kost, rökning och säkerhet krävs beslutsamhet och vilja. Vi måste arbeta hårt med att upplysa och hjälpa folk att förändra sina vanor.

Finland som förebild
Dr. Mustapha befarar en inkubationstid innan resultat från den nationella planen märks av, och tror därför utbredningen av diabetes kommer öka något under nästa årtionde, men inte lika häftigt som 1996-2006. Han säger också att Malaysia har en ung befolkning, vilket riskerar att antalet diabetiker ökar med tiden. Omkring 2030 hoppas han att antalet diabetiker i Malaysia kan börja minska. Dr Mustapha nämner Finland som förebild inom diabetesvården.
Avdelningen för icke-smittsamma sjukdomar har ett brett ansvarsområde, men sedan 2003-2004 har fokus på att bekämpa diabetes ökat enligt Dr. Mustapha. I samband med den nationella planen har man också förbättrat samarbete och dialog med matproducenter och läkemedelsföretag.
- Det är viktigt att sitta ner och tala med dem, att tydligt framföra de önskemål som bör ses som en del av företagens samhällsansvar.

mal4
Dr. Feisul Idzwan Mustapha är vice ordförande vid avdelningen för icke smittsamma sjukdomar vid Malaysias hälsoministerium och ansvarig för ”National Strategic Plan” som i början av 2010 ska bekämpa diabetes i Malaysia.

Enligt Dr. Mustapha går 75 procent av alla diabetikers läkarbesök i Malaysia till statliga sjukhus, som ett resultat av subventioner. Var tionde år görs i Malaysia en stor undersökning kallad National Health and Morbidity Survey (NHMS). Där kartläggs olika sjukdomars och företeelsers utbredning, bland annat diabetes.
Data från NHMS, tillhandahållet av Dr. Mustapha:
tab 1
mal5
* Avser landets hela befolkning 30 år och äldre, siffran från 1986 avser 35 år och äldre. Mest markant är en nästan fördubbling av utbredningen och en tredubbling av antalet icke diagnostiserade fall 1996-2006.

tab 2
mal6
* Avser hela landets befolkning 18-59 år.

tab 3
mal7
* Avser landets hela befolkning 30 år och äldre, siffran från 1986 avser 25 år och äldre.

tab 4
mal8
* Avser landets hela befolkning åldersgruppen 18-59 år. ”Ohälsosam diet” menas att inte frukt eller grönsaker förtärs fem gånger om dagen. ”Övervikt” menas BMI 25-30, ”Fetma” menas BMI över 30.

För DiabetologNytt
Jojje Olsson

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com