Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

barndiabetes

Barndiabetesfonden 20 år i oktober 2009

Barndiabetesfonden, som har sitt säte i Linköping, startades av Professor Johnny Ludvigsson 1989. Stiftelsens ändamål är att understödja forskning vars mål är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar och att sprida information om en av de vanligaste kroniska sjukdomar som drabbar barn i Sverige. Barndiabetesfonden har ett mycket nära samarbete med Lions i Sverige och Kronprinsessan Victoria är dess beskyddare. Tack vare stora insatser från privatpersoner, Lionsklubbar och företag har den årliga utdelningen kunnat ökas kraftigt och de två senaste åren har 5 miljoner delats ut årligen till många olika svenska forskargrupper med fokus på diabetes hos barn. Forskningsmedlen fördelas av ett vetenskapligt råd bestående av Olle Korsgren (Uppsala), Stefan Särnblad (Örebro), Annelie Carlsson (Lund), Nils Östen Nilsson (Halmstad) och Ulf Samuelsson (Linköping).
Inför 20-årsjubileet, som firades i dagarna två i Linköping den 16-17 oktober, hade två vetenskapliga pris uppkallade efter fondens grundare Johnny Ludvigsson instiftats. Två forskare verksamma i Lund vid LUDC belönades: Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning, fick det stora priset till främsta nordiska barndiabetesforskare på 250 000 kronor och Corrado Cilio, forskargruppsledare, fick priset om 50 000 kronor, som delades ut till en framstående yngre barndiabetesforskare (se även sid 55).
Båda fick motta blommor, diplom och pris ur kronprinsessan Victorias hand vid det vetenskapliga symposiet som anordnats med anledning av jubileet.
Under det vetenskapliga symposiet förelästa de båda pristagarna om sin forskning, men också andra framstående utländska forskare som Jerry Palmer (Seattle), Mikael Knip (Helsinki), Knut Dahl-Jörgensen (Oslo) och Olli Simell (Turku) föreläste och gav en uppdatering av de senaste forskningsrönen inom många olika forskningsfält som virus och andra omgivningsfaktorers roll i uppkomsten av typ 1 diabetes, TRIGR-studien och öcellstransplantationer.
Lena Hanberger (Linköping) berättade tänkvärt om varför HbA1c-resultaten skiljer sig mellan svenska barndiabetesmottagningar och Annelie Carlsson (Lund) gav spännande resultat om BDD (Bättre Diabetes Diagnos)-studien. Flera föredrag handlade om det stora genombrott som GAD-forskningen fått i och med framstegen med GAD-vaccination till unga med nydiagnostiserad typ1 diabetes.
Åke Lernmark, som tillsammans med Johnny Ludvigsson och Steinun Baekkskov upptäckte proteinet GAD65 (då kallat 64kD) redan i början av 1980-talet, berättade om den spännande forskningstid som lett fram till dagens fas-III studier i Europa och USA av GAD65 (Diamyd®) som immunmodulerande behandling. Idag har också startats mindre interventionsstudier riktade till barn som utvecklat autoimmunitet mot GAD65, men ännu inte förlorat betacellsfunktion nog för att få diabetesdiagnos. Större screening och preventionsstudier är under planering. 

Efter att det vetenskapliga programmet avslutats på fredagen fick 300 gäster möjlighet att höra om de senaste forskningsframstegen i en mera populärvetenskaplig form och därefter avnjuta en läcker galamiddag, innan underhållningen fortsatte för en betydligt större publik med talangfull och glädjefylld musik av många olika slag och överlämnade av gåvor till barndiabetesfondens fortsatta arbete. Bl a överlämnade Lions en check på 1,6 miljoner kronor, vilket var resultatet av årets insamling av landets Lionsklubbar till barndiabetesforskning.
Vi kollegor och forskare som deltog i symposiet och festligheterna känner en stor glädje och tacksamhet för att Johnny Ludvigsson bildade Barndiabetesfonden, som bidrar till ökade kunskaper om barndiabetes och inger hopp för många drabbade familjer. Vi är också djupt imponerade av de många frivilliga krafter som arbetar för att samla in stora summor pengar årligen.

Eva Örtqvist, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

 

 


|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com