Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Rekommenderade ledtal för diabetessjuksköterska

Basbehov
För att tillgodose basbehovet gällande diabetesomvårdnad rekommenderas:
·.. På vårdcentral/mottagning i primärvård: minst 1,0 tjänst per 400 patienter. (Se tabell 1).
·.. På diabetesmottagning på sjukhus: 1,0 tjänst per 250 (- 300 patienter).
·.. På barndiabetesmottagning: 1,0 tjänst per 100 barn, 0-18 år.

Specifikt behov för andra ansvarsområden
Har diabetessjuksköterskan andra specifika arbetsuppgifter/ansvar tillkommer tid för detta.

Primärvård
Tabell 1 nedan åskådliggör beräknat behov i primärvård och är beräknat på en enhet med listningsunderlag/befolkningsunderlag på 10 000 patienter. Med en beräknad prevalens på 4 procent blir antalet diabetespatienter ca 400.
Grunden för beräkningen är att en heltidsanställd arbetar ca 200 arbetsdagar per år (detta är ett schablonbelopp beräknat efter borträknande av semester, egen utbildning, deltagande i andra möten och utbildningar på enheten samt korttidssjukfrånvaro). 200 arbetsdagar per år = 200 x 8 timmar = 1600 timmar (40 veckor)

För både primärvård och sjukhusvård gäller att varje diabetessjuksköterska inte bör ha för litet patientantal för att upprätthålla kompetensen.

2009 12 11
Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD)
Svensk Förening för Diabetologi (SFD)
Svenska Diabetesförbundet.

Tabel

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com