Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Innehåll

Nummer 4-5/98

 • Ordföranden har ordet
 • Sett & Hört
 • Redaktörens spalt
 • UKPDS - evidensbaserad behandling av typ 2 diabetes
 • Glykemiskt index är användbart i praktiken
 • Dietistens insats i diabetesvård; innehåll och tid
 • Näringslära
 • Nationella Diabetesregistret - Rapport & Nyheter
 • Svensk Diabetologiskt Nätverk SDN
 • Diabetesvård i glesbygd
 • Om diabetes - efter 35 år
 • Betydelsen av Interleukin-1 och NO för uppkomsten av Typ 1 diabetes
 • Riskfaktorer för typ 2 diabetes. Baslinjestudie av medelålders män i Stockholm
 • Recensioner
 • Årets Diabetesteam
 • Riksstämman i Göteborg 24-26/11 - Program

 • [Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
  Till Förstasidan