Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Svenskt Diabetologiskt Nätverk
(SDN)


Nätverket kommer förhoppningsvis i förlängningen att ha stor betydelse för diabetesvården.
vensk Förening för Diabetologi har i sin egenskap av sektion i Svenska Läkaresällskapet ansvar för att information sprids om diabetes till alla inom sjukvården.
SDN kommer att bli en bas för diabetologisk kunskapsöverföring. Nätverket betonar den interaktiva kommunikationsprocessen.

SDN avser från 1999 att redovisa forskningsprojekt inom diabetesområdet i Sverige. Nyhetsbevakning inom området kommer att ske dagligen. Allt finns snabbt tillgängligt i en snabb sökmotor.

SDN samlar dessutom på ett standardiserat sätt in information från läkemedelsföretag och andra sjukvårdsföretag inom diabetesområdet. SDN kommer vidare att vara en snabbremissinstans inom diabetesområdet.
Nätverket bevakar också utvecklingen i andra länder.

Tidigare utfört arbete
Mot bakgrund av att kunskapen om diabetes inom skilda områden i Sverige inom professionen kunde förbättras så inleddes 1995 ett ideellt samarbete mellan Svensk Förening för Diabetologi och Medical Link för att sprida en interaktiv kunskapsbas om Diabetes via Internet. DiabetologNytt utvecklades från att ha varit en kvartalstidning till att bli en www-tidning med daglig uppdatering under 1998 www.diabetolognytt.com

Med sina 950 debattinlägg under drygt ett år pekar detta på stort behov av information inom diabetesområdet. De drygt 50.000 besökarna på DiabetologNytt visar att med en nyhetsdatabas och debattforum får man ett välbesökt kunskapscentrum.
Konsensusdiskussioner har genomförts elektroniskt och Diabetolog Nytt har under året utvecklats till Nordens största databas om Diabetes på Internet.

Intresset från massmedia har varit stort, och en hel del uppslag till reportage och artiklar har kunnat hämtats från Dagens Diabetes på www.diabetolognytt.com.
Flera tidskrifter har uppmärksammat Svensk Förenings för Diabetologi Internet-satsning. Många besökare har använt sökmotorn för att hitta underlag till betygsarbeten, specialarbeten och 10 poängsarbeten, men även för egna föredrag.

Informationsmängden i tidningen hade också fått en sådan omfattning att en del användare önskade att innehållet skulle kunna presenteras på ett mer lättöverskådligt sätt. Det beslutades därför att tidningen finns kvar på sin www-adress och som tidigare helt öppen för allmänheten, men att innehållet utvecklas nu till ett eget nätverk och att ett antal databasrutiner måste utvecklas för att öka tillgängligheten och göra databasen än mer hanterlig.

Det krävdes också en förbättrad funktionalitet för användarna. Därmed skapades Svenskt Diabetologiskt Nätverk (SDN).
Stiftelsen Kunskap och Kompetens tillsammans med Landstingsförbundet har nyligen beslutat stödja nätverket med ekonomiska medel under en uppbyggnadsfas under det första året.

Ett slutet nätverk Svensk Förening för Diabetologi SFD har beslutat att nätverket skall begränsas till de som arbetar med diabetes inom vården. Nätverket innehåller flera debattforum för professionen i avsikt att man skall kunna diskutera olika projekt och profilområden inom diabetesområdet. Ett helt öppet system hämmar diskussionen.

 • Läkemedelsinformation Läkemedelsinformation riktad till läkaren är en aktuell diskussionsfråga inom läkemedelsbranschen. All läkemedelsreklam granskas och kontrolleras av Nämnden för Bedömning av Läkemedelsreklam, NBL.
  Deras riktlinjer är att läkemedelsannonsering inte får nå allmänheten via annonser i dagliga tidningar utan enbart fackpress. NBL har uppmanat läkemedelsföretagen att ej marknadsföra läkemedelsreklam riktad till läkare via Internet.

Det innebär att ett slutna nätverk i princip är enda möjligheten för företagen att nå ut med sin information till läkarkåren.
Läkemedelsinformation måste dock ske på lika villkor för företagen; ett nationellt nätverk, där alla kan deltaga får informationen, och denna skall på intet sätt vara producentbundet till något specifikt läkemedelsföretag. Därför kommer varje läkemedelsföretag med diabetesprodukter, läkemedel eller hjälpmedel, att närmaste tiden erbjudas att på SDN kunna presentera överskådligt (”klickbart”) sina produkter med information till professionen, FASS-text eller motsvarande, möjlighet för läkare och diabetessjuksköterskor att online beställa
via email/ internet mer direktinformation och patient- eller personalskrifter. En produktspecialist från varje företag kommer att ha sin emailadress tillgänglig med svar på frågor inom 24 timmar, möjlighet att ge månadens information, etc.

SDN kan genom dessa internetintäkter från företag finansiera sin verksamhet till självkostnadspris. I enlighet med Kunskap och Kompetens-stiftelsens krav kan därför SDN fortsätta att fungera även efter sitt första verksamhetsår.

 • Samverkan med andra projekt
  Svensk förening för Diabetologi samverkar såsom andra professioner med Socialstyrelsen i arbetet med nationella riktlinjer. Nationella Riktlinjerna för diabetesvård kommer liksom nu att finnas online liksom de nationellt sammanställda resultaten från Nationella Diabetes Registret. Utredningar från SBU inom diabetesområdet området kommer också att spridas i SDN.
 • E-mailadresser
  Många läkare och medarbetare i diabetesteam avhåller sig från olika debattforum för att man inte vill avslöja sin e-mailadress öppet på Internet.
  Flera har erfarenheter av att drunkna i e-post vid användning av listservers. Ett slutet nätverk öppnar upp möjligheten till att flera deltar i debatten och att den får öppnare former.
 • Konsensus och remissinstans
  Nätverket ska användas som en resurs för att utarbeta konsensusrapporter och att diskutera remisser, vilket innebär att allmänheten inte kan släppas in för att diskutera ej färdigt material.

  Hur når man SDN och DN på Internet?
  Svensk Förening för Diabetologi SFD har som tidigare Diabetolognytt som en helt öppen plattform medan SDN blir ett slutet nätverk för professionen.


  SDN - Redaktörer

 • Redaktör för allmänmedicin: Tomas Fritz
  Tomas.Fritz@fc.itz.se

 • Redaktör för psykologer/kuratorer: Catharina Gåfvels
  caga@lucd.ks.se

 • Redaktör för barndiabetes: Ragnar Hanås
  ragnar.hanas@bll.se

 • Redaktör för diabetessjuksköterskor: Gun Olsson
  gun_olsson@hotmail.com

 • Redaktör för dietister: Mette Axelsen
  mette.axelsen@medicine.gu.se

 • Redaktör för sjukhusdiabetes: Stig Attvall
  stig.attvall@medicine.gu.se
 • DiabetologNytt DN
  DN finns liksom tidigare på adressen
  www.diabetolognytt.com
  Dagens Diabetes eller Diabetes Update, uppe till vänster, kommer att finnas kvar med daglig uppdatering inom diabetesområdet från www.redaktionen eller från medlemmar.

  DiabetologNytt finns med färskt nummer online under ”Innehåll” och gamla nummer kan digitalt tas fram som tidigare från ”Arkiv”. Allt är sökbart. De sex olika debattfora stängs däremot för nya inlägg. Gamla inlägg finns kvar och efter varje enskilt sådant kan man liksom tidigare fortsätta att diskutera. ”Länkar på Internet” finns kvar liksom
  ”Redaktionen”.

 • Svenskt Diabetologiskt Nätverk SDN
  SDN kan man nå enklast från www.diabetolognytt.com
  genom att klicka på första sidan till vänster på texten ”Diabetologiskt Nätverk”. SDN nås också direkt på www.sdn.nu

  Vad är lösenord för att komma in på SDN?

  Aktuellt password för att komma in på SDN är (obs små bokstäver!)

 • userword nadir
 • password nadir
  Minnesregel nadir = NAtionella DIabetes Registret eller nadir = lägsta punkt.

  Besök SDN!
  Den portal som nu ligger ute är en tidig betaversion.
  Vänligen ge Dina synpunkter och bidrag till någon av oss för att göra nätverket interaktivt ännu bättre!

  Vad saknar Du för information?
  Det kommer att utvecklas under närmaste halvåret och först då får det sin fastare och mer slutgiltiga form.

  Red


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan