Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Sett & Hört


Sänkt gränsvärde för diabetes.
Nya diagnoskriterier för diabetesvården införs i socialstyrelsens nya riktlinjer som distribueras vid årsskiftet. Den stora förändringen är att gränsvärdet för blodsocker mätt vid fasta sänks från 6,7 till 6,1 millimol per liter, vilket gör att fler kommer att kategoriseras som diabetiker.

Förra våren beslutade styrelsen för Svensk förening för diabetologi, SFD, att rekommendera en sänkning av gränsvärdet. Två månader senare anslöt sig American Diabetes Association, ADA, till den linjen. Eftersom Världshälsoorganisationen, WHO, utlovade ett dokument om den nya gränsen redan under förra hösten, föreslog styrelsen för SFD att den skulle gälla från den 1 januari 1998.
Men WHO-dokumentet publicerades inte förrän nu i somras. -Förseningen har bara tekniska orsaker, säger Leif Groop, professor i endokrinologi vid universitetssjukhuset MAS i Malmö. Han ingår i WHO:s arbetsgrupp för de nya riktlinjerna.

Klara vid årsskiftet
Förslagen antogs i onsdags av socialstyrelsens referensgrupp för de nya riktlinjerna. Andra veckan i september ska de skickas ut på remiss till sjukvårdens huvudmän samt Svenska läkaresällskapet. Carl-David Agardh, som är ordförande i referensgruppen, räknar med att riktlinjerna ska vara tryckta och färdiga att distribueras vid årsskiftet. De ska också finnas på Internet.

7-8 procent fler diabetiker
Hittills har ungefär 50 procent av patienterna redan drabbats av någon form av komplikationer innan deras diabetes har blivit diagnostiserad.
- Vi måste komma in med behandlingen tidigare, tycker Leif Groop. -De nya kriterierna är ett sätt. De kommer att ge oss 7-8 procent fler diabetiker. Det är dock bara en liten del av diagnoserna som ställs med hjälp av sockerbalansen.

Carin Mannberg-Zackari
Dagens Medicin980902

Nationella riktlinjer för kranskärlssjukvård


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan