Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Riksstämman i Göteborg 24-26/11
- Preliminärt Diabetesprogram


Riksstämman med accepterade abstracts för oral och poster. Boka redan nu tisdag som diabetesdag och även onsdag eftermiddag

TISDAGEN 24 NOVEMBER


Sal K2
08:30-10:00 SYMPOSIUM: Diabetesfoten - nu vet vi vad vi skall göra!
Moderator: Jan Apelqvist. Se SY 1

Hall***
09:00-18:00 POSTERUTSTÄLLNING Diabetes
Posterutställare närvarande vid sin posters kl 14.30-16.00

Sal J1
10:30-11.50 FRIA FÖREDRAG Diabetes, Moderator: Lars Wibell

 1. Jämförande studie av WHOs och ADAs diagnoskriterier för att prediktera insjuknande i diabetes. Hillevi Larsson, Bo Ahrén, Göran Berglund, Folke Lingärde
 2. Ökade prevalens av diabetes i Skaraborg trots oförändrad incidens. Bo Berger, Gunnar Sten-ström, Göran Sundkvist
 3. Reducerat antal nattliga hypoglykemier med intag av oupphettad majsstärkelse hos intensiv-behandlade typ 1 diabetiker. Mette Axelsen, Christian Wesslau, Peter Lönnroth, Ragnhild Lenner, Ulf Smith
 4. Normalt graviditetsutfall uppnås ej vid diabetes. Bengt Norberg, Per-Olof Olsson
 5. 5 Sympatisk nervskada tidigt tecken på autonom neuropati vid typ 2 diabetes. Göran Sundkvist, Siv Bornmyr, Henry Svensson, Per Wollmer, Marek Wroblewski

  Sal G3 FRIA FÖREDRAG Diabetes
  12.30-14.25 Moderator: Lisa Juntti-Berggren

 6. Mätningar av insulinets passage genom kapillärväggen - ingen hållpunkt för aktiv transport. Soffia Gudbjörnsdottir, John Wahren, Peter Lönnroth
 7. Beta-cellsvila för typ 2 diabetes - effekter på insulinsekretion och leptinnivåer efter diazoxid och insulin. Marie Guldstrand, Ulf Adamson, Bo Ahrén, Valdemar Grill
 8. ICA mer specifika för akut betacellsskada än GADA och/eller IA2-antikroppar. Henrik Borg, Per Fernlund, Claude Marcus, Sture Sjöblad, Göran Sundkvist
 9. Hämning av tyrosinfosfataser normaliserar insulinsekretionen hos diabetisk GK-råtta. Claes-Göran Östensson, Christina Rondinone, Silvia Gogg, Ann-Christine Sandberg-Nordqvist, Ulf Smith, Suad Efendic
 10. Inflammatoriska mediatorer och endothelin-1 sjunker medan cGMP och cAMP stiger hos kvinnor under insulininfusion. A Gottsäter, I Anwaar, UL Hulthén, F Lingärde, I Mattiasson, K Ohlsson, M Rendell

Sal J 1
16.00-17.30 Posterdiskussion av utvalda postrar Moderator: Anders Frid (1P-9P) och Eva Hagström-Toft (10P-19P)
P1 Antalet amputationer hart minskat vid Karolinska Sjukhuset under 10-årsperioden 1987- Riksstämman i Göteborg 24-26/11

- Preliminärt Diabetesprogram 1997. Khatereh Djavani, Eric Wahlberg, Gun Jörneskog
P2 Diabetesutbildning vid apotek 1997-98. Anna Sarkadi, Urban Rosenqvist
P3 Metodstudie för storskalig prevention av typ 2 diabetes. Hilde Kristin Brekke, Ragnhild Arvidsson Lenner, Per-Anders Jansson
P4 Prevalensen av nedsatt glukostolerans bland kvinnor i åldern 50-59 år i relation till medicin-ska riskfaktorer. Jonas Lidfeldt, Carl-David Agardh, Lars H Lindholm, Christina Nerbrand, Göran Samsioe, Bengt Scherstén

P5 Riskfaktorer hos kvinnor med diabetes 47-67 år. Fatima Benaissa, Göran Blohmé, Stig Attvall
P6 Höga riskfaktornivåer hos diabeteskvinnor som haft hjärtinfarkt. Annika Dotevall, Annika Rosengren, Lars Wilhelmsen
P7 Är mortaliteten vid hjärtinfarkt för patienter med diabetes fortfarande ökad trots modern prevention? Anders Nilsson, John Kalén, Per Katzman, Lars Ljungdahl

P8 Värdering av ett välbefinnande instrument bland typ 1 diabetiker. Anne-Louise Bergh, Stig Attvall, Lars-Olof Persson
P9 Ny behandlingsmodell vid brittle diabetes. Mats Bonnier, Stig Attvall, Soffia Gudbjörnsdottir, Lotta Kaire, Per-Anders Jansson
P10 Effekter av insulinbehandling på skelettmuskelcellers tillväxt och energimetabolism hos patienter med typ 2 diabetes. Tommy Cederholm, Christer Sylvén, Mona Esbjörnsson Liljedahl, Eva Jansson

P11 Ultraljud-häl kan prediktera osteopeni i höft hos patienter med diabetes. Anna Ugarph, Kerstin Brismar, Torkel Brismar, Maria Sääf
P12 Hyperbar syrgasterapi i tryckkammare påskyndar läkningen av diabetiska fotsår. Majid Kalani, Nazanin Naderi, Kerstin Brismar
P13 S-urea hos typ 2 diabetiker med hjärt- och njursvikt. Ole Torffvit

P14 Förhöjd interstitiell laktatkoncentration i subkutan fettvävnad hos friska 1:a grads-släktingar till typ 2 diabetiker. Madeléne Sandqvist, Per-Anders Jansson
P15 Störd förmåga att producera cytokiner vid diabetes. A Könberg, T Hartung, K Brismar
P16 Vilken autoantikropp kan bäst prediktera betacellsdestruktion? Carina Törn, Hans Arnqvist, Göran Blohmé, Mona Landin-Olsson, Åke Lernmark, Folke Lithner, Bengt Littorin, Lennart Nyström, Bengt Scherstén, Göran Sundkvist, Lars Wibell, Jan Östman

P17 Diabetestyp och antikroppspositivitet hos insjuknade diabetiker - en deskriptiv populationsstudie. Hlin Thorgeirsson, Mona Landin-Olsson, Carina Thörn
P18 En jämförande studie av GLP-1 och insulin i behandlingen av patienter med typ 2 diabe-tes. Jan Pigon , Suad Efendic
P19 Mutations in the promotor of adenylyl cyclase(AC)-III gene in islets from GK rat model of type 2 diabetes. Samy Abdel-Halim, A Guenifi, B He, B Yang, M Mustafa, B Höjeberg, J Hillert, M Bakhiet, S Efendic

18:45- Svensk Förenings för Diabetologi (SFD) Minisymposium. United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS). Evidensbaserad behandling av typ 2 diabetes; vad innebär denna studie för våra svenska förhållanden? SFD bjuder på efterföljande middag. Moderator: docent Christian Berne, Socialstyrelsens huvudexpert på diabetesfrågor, Uppsala.

Föranmälan senast 2 veckor före per fax 031 27 00 87.
ONSDAGEN 25 NOVEMBER
Sal K1 16:30-18:00 SYMPOSIUM: Nya riktlinjer för diagnostik och klassifikation av diabetes mellitus. Moderator: Hans Arnqvist. Se SY 28


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan