Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Innehåll

Nummer 1/2 1999 - Vinter-Vårnumret

 • Ordföranden har ordet
 • Redaktörens spalt
 • Sett & Hört

 • Verkningsmekanismer för SU
 • Sverige först i världen med kolhydratuppladdning
 • Dyslipidemi vid diabetes
 • Tema: Diabetesjuksköterskan
 • Implikationer av UKPDS för dagens vård av typ 2 diabetes
 • DiabetesFotNytt
 • Nationella Diabetes Registret 1999
 • Lifestyle intervention: Principles of behavioural change
 • Debatt: UKPDS och Öppenvårdens diabetesvård inför 1999
 • Debatt: Hur ska vi hantera fetmaepidemien?
 • Debatt: Nytt inlägg i sulfonylureafrågan
 • Recension: Rapsodiskt om diabetes
 • Pris & Stipendier i SFD
 • Svensk Förening för Diabetologi - Vårmötet 1999


  Nationella Riktlinjer för Diabetes Reviderat 1999 SoS

 • [Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
  Till Förstasidan