Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Redaktören

Bästa Läsare!

1999 år Hjärt-kärl-diabetes-Året!
Årets första nummer av DiabetologNytt markerar betydelsen av komplikationer från hjärta- och kärl vid diabetes. Framsidan av tidningen (Haffner et al., N Engl J Med 1998;339:229-234) betonar den stora riskökningen för kranskärlssjukdom vid diabetes och jämställd med den riskökning man ser hos en icke-diabetiker som fått sin första hjärtinfarkt - och förbättrad prognos erhålls utifrån de aktuella studier vi nu har; optimering av
 • HbA1c
 • blodtryck
 • lipider och
 • mikroalbuminuri.

  Nationella Riktlinjer för Kranskärlssjukdom 1998, Reviderade Nationella Riklinjer för Diabetes 990226, Läkemedelsverkets lipidkonsensusmöte i januari 1999 och Europeiska Hypertoni, Ateroskleros och Kardiologi Föreningarnas konsensusmöte från augusti 1998 bär alla samma krav på förbättring av diabetesvården. Det ligger nu på oss som kliniker och diabetesansvariga att leva upp till de krav som finns och uppgradera våra checklistor och rutiner under 1999. Flera artiklar i tidningen belyser det diabetiska hjärtkärlåret 1999 från lite olika utgångspunkter.

  Forskning och utveckling
  Mer forskning kring dessa problem behövs. Svensk diabetologisk forskning har nyligen i ett nätverk som framgår på annat ställe i tidningen fått drygt 100 MSEK från Novo Nordisks Forskningsfond för att öka kunskapen kring dessa problem. Se sid 50-51.

  Vid behandling av riskfaktorer är det än mer viktigt att ha en helhetssyn på individen med diabetes, och då behövs ett pedagogiskt synsätt med hänsyn till patientens hela social situation; detta diskuteras av prof Kristina Orth-Gomér på sid 30.

  Svenskt Diabetologiskt Nätverk
  Utnyttja möjligheten att som många andra redan gjort besöka www.diabetolognytt.com med dagens diabetes och www.sdn.nu. På den senare registrerar Du som ny användare med lösenordet nadir och väljer sedan eget lösenord enligt din instruktion som finns vid introduktionen. Deltag i debattforum. Det finns ett nätverk för distriktsläkare med diabetesansvar, ett annat för diabetessköterskor, kuratorer och pyskologer har ette get liksom barndiabetesläkare och dietister. Se sid 46!

  Medlem?
  Vill Du som läkare eller diabetesteam-kollega bli medlem i Svensk Förening för Diabetologi? Kostnaden är 0 kr för 1999 och sedan endast 80 kr per år från år 2000. Du får då tillgång till 4 nr av DiabetologNytt per år, fri tillgång till detta och tidigare nummer av DiabetologNytt på www.diabetolognytt.com, och Svenskt Diabetologiskt Nätverk www.sdn.nu och saknar Du Internet kan Du ringa fritt när som helst DiabetoFax 08 34 79 55 för att ta del av tidigare dokument och artiklar.

  Resestipendier, årets öppenvårdsprojekt och årets avhandling Se längre fram i tidningen sid 52 med annonseringen för dessa och utnyttja möjligheten att få ta del av de belopp som Styrelsen för Svensk Förening för Diabetologi tillhandahåller genom bidrag från sponsorer.
 • Diabetologiskt Öppenvårdsstipendium 25.000 kr
 • Diabetologiskt Pedagogiskt pris 10.000 kr
 • Resestipendier 25.000 kr
 • Årets Förtjänstfulla Diabetesavhandling 1998, pris 10.000 kr

  Sista datum för ansökan 990415.
  Abstractblad från vetenskapliga avhandlingar mottages tacksamt till redaktionen. Senaste kvartalets avhandlingar finns som vanligt längst bak i tidningen.

  Hoppas Du finner minst ett par artiklar som intresserar Dig! Tag också del av bifogat Supplement till tidningen med Nationella Riktlinjer för Diabetes 1999! Den nya reviderade texten framgår med fet textstil. Välkommen med nya bidrag till tidnings- eller www-redaktionen!

  Stig Attvall
  Redaktör och vetenskaplig sekreterare

 • [Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
  Till Förstasidan