Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Pris och Stipendier

Diabetologiskt Öppenvårdsstipendium 25.000 kr
Svensk Förening för Diabetologi (SFD) utlyser med stöd av Glaxo-Wellcome 2-3 stipendier för kliniska öppenvårdsprojekt med en totalsumma på 25.000 kr. För att kunna ansöka om stipendierna måste man vara medlem i SFD. Mottagare utses av styrelsen för SFD.
Ansökan är öppen för alla personalkategorier vid primärvårdsmottagningar. Förbättringar som haft betydelse och som tjänat diabetesvården bör framhållas i en fritt formulerad ansökan med utförlig beskrivning av insatser i utbildningsfrågor, kvalitetsfrågor eller innovationsåtgärder.

Diabetologiskt Pedagogiskt Pris 10.000 kr
Svensk Förening för Diabetologi (SFD) utlyser ett Diabetologiskt Pedagogiskt Pris med ekonomiskt stöd från ZENECA. För att kunna ansöka om stipendierna måste man vara medlem i SFD. Mottagare utses av styrelsen för SFD.
Ansökan är öppen för all personal. En pedagogisk skrift eller bok, som haft betydelse för patienter med diabetes eller personal inom diabetesvården, bör framhållas i en ansökan med motivering. Skriften eller boken ifråga bifogas. Författaren eller medlem i SFD kan skriva ansökan.

Resestipendier om totalt 25.000 kr
Svensk Förening för Diabetologi (SFD) utlyser resestipendier på totalsumman 25.000 kr med stöd ekonomiskt från Roche AB. För att kunna ansöka om stipendierna måste man vara medlem i SFD. Mottagare utses av styrelsen för SFD.
Ansökan är öppen för yngre aktiva diabetologer-diabetesforskare som vid aktuell kongress skall presentera egna forskningsdata. Samtliga ansökningar skall insändas i 10 ex med sammanfattning av forskningsarbetet med en A 4 sida max, kort meritförteckning inkl persondata max 1/2 A 4 sida, lista på 1-5 av de viktigaste publikationerna och motivering till ansökan med en kostnadskalkyl. Bedömningarna sker efter vetenskapliga meriter och i första hands är avsikten att yngre forskare skall premieras.

10.000 kr till Årets Förtjänstfulla Diabetesavhandling 1998
Svensk Förening för Diabetologi (SFD) utlyser 10.000 kr med stöd ekonomiskt från Roche AB. För att kunna ansöka om stipendierna måste man vara medlem i SFD. Mottagare utses av styrelsen för SFD.
Ansökan kan inskickas av respondent eller handledare eller annan medlem i SFD. Tanken är priset skall stimulera forskning inom ämnet diabetologi och ges till en avhandling av högt vetenskapligt innehåll och av stor betydelse för diabetologins fortsatta utveckling. Aktuell avhandling skall vara såväl klinisk som experimentell.

Ansökningar
Sista datum för ansökan är poststämpel 990415 och inskickas till docent Stig Attvall, Diabetescentrum, SU Sahlgrenska, 413 45 Göteborg.

Vill Du bli medlem i Svensk Förening för Diabetologi (SFD)?

- och få DiabetologNytt 4 nummer per år och tillgång till http://www.diabetolognytt.com och http://www.sdn.nu med Svenskt Diabetologiskt Nätverk, DiabetoFax samt möjlighet till diabetologiskt nyhetsbrev om Du vill via email var 6:e vecka?
Kostnad 0 kr 1999 och 80 kr 2000. Alla inom diabetesteamet är välkomna att bli medlem i SFD.
Faxa till 031 27 00 87 uppgifter om namn, adress och yrke, så blir Du medlem och får tillgång till en kontinuerlig fortbildningsmöjlighet inom diabetes.

Red

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan