Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka
 

DIABETOLOGNYTT

Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

År 2011 Årgång 24 Nr 1 Vinternumret

innehåll

Redaktör
Doc Stig Attvall
stig.attvall@medicine.gu.se

Redaktionssekreterare
Diabetessköt Pär Samuelsson
par.samuelsson@medfak.gu.se

Ansvarig utgivare
Prof Mona Landin-Olsson
Endokrinologiska kliniken
Universitetssjukhuset
221 85 Lund

Adress till redaktionen
Doc Stig Attvall
Diabetescentrum
Bruna Stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Bästa Diabetolog-Nytt-läsare och Medlem i SFD!

Det är dags att betala medlemsavgiften. För 200 kronor får Du fyra nummer av den kunskapsrika tidningen DiabetologNytt, tillgång till vår hemsida www.diabetolognytt.com och www.dagensdiabetes.se med totalt 25.000 sidor på nätet och med 110.000 besökare per månad. Som medlem deltar du också i föreningens möten till ett reducerat pris. Föreningen bevakar frågor av intresse för diabetesvården, rapporterar från nationella och internationella möten och ansvarar för det viktiga kvalitetsinstrumentet Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vänligen betala senast 28 februari 2011.

Med vänliga hälsningar

Åke Tenerz
Kassör

Medlemsavgiften inbetalas till Svensk Förening för Diabetologi

på plusgiro: 38 80 34-1

Glöm inte att märka inbetalningen med ditt namn!

PS. Om Du som läkare redan betalar automatiskt medlemsavgiften till SFD via Läkarförbundet kan Du vänligen bortse från dessa rader DS


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com