Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Redaktören har ordet

Bästa Kollega!

Ett Nytt Diabetesår 2011 - ännu bättre diabetesvård, nu!

Nationella Riktlinjerna från Socialstyrelsen implementeras nu på våra 85 diabetesmottagningar på sjukhus och 990 vårdcentraler. Syftet är ännu bättre diabetesvård - nu!

I Västra Götalandsregionen har politikerna avsatt 5 MSEK i detta syfte. En heltidsanställd sjuksköterska och senior distriktsläkare ska under två år från januari i år engagera sig i detta projekt. Verksamhetsstöd erbjuds alla vårdcentralerna, både offentliga och privata - och ambitionen är att en diskussion/dialog ska ske med varje enskild vårdcentralsmottagning under en halvdag. Regionen tar också fram ett omfattande material och struktur till diabetessköterskor för att underlätta grupputbildning av typ 2 diabetespatienter.

Regionalt sker också en förstärkt fortbildning av diabetessköterskor som saknar 7,5 högskolepoäng i pedagogik. 10 olika regionala heltidsseminarier ske ske under perioden, fördelat över tiden och i olika orter. Redan nu finns i kravboken för de 205 vårdvalsmottagningarna krav på att det skall finnas en diabetessköterska, att vårdcentralen har en fotvårdare anknuten till sin verksamhet och också skall-krav om att diabetespatienter skall registreras i NDR. 14 av 40 kvalitetsindikatorer på vårdcentralerna handlar om diabetes och mest poäng ger anslutning till NDR av diabetespatienter.

Blodsockermätning

Professionen tillsammans med patientföreningen har i nationellt möte nu i januari tagit initiativ till att Sverige blir först land i Europa att kräva industrin på ännu bättre precision på blodsockermätningar för hemmabruk.

Nu gäller +-20% vid blodsocker över 4 mmol/l och +-1.0 mmol/l vid blodsocker under 4.0 mmol/l. Så har det varit sista 20 åren drygt. Kraven ligger på halverad avvikelse, +-10% och under 1.0 mmol/l +- 0,5 mmol/l. FDA i USA har också i veckan fört fram liknande krav i USA. Detta är en resa på 1-2 år att få dessa krav tillgodosedda. Möjligheter finns redan nu rent tekniskt. Patienter med insulinbehandling får då ännu större säkerhet/trygghet vid mätningar i det låga intervallet, vågar att pressa sitt blodsocker något mer och därmed blir HbA1c något bättre med bibehållen trygghet.

NDR visade nyligen sina data för dec 2010; blodtrycket blir bättre successivt varje år sedan 1996 - men HbA1c har 2008, 2009 och 2010 istället för att gå ner stannat upp, snarast gått upp en liten aning. Flera orsaker kan finnas - bättre precision vid egenmätning kan sannolikt också ge bättre HbA1c för enskilda patienter och patientgruppen som helhet.

Det har diskuterats en hel del kring ”systematisk” och ”riktad” blodsockermätning vid diabetes. Medicinska praktiska riktlinjer bifogas i tidningen från en region.

Mer vetenskapligt stöd finns för kontinuerlig glukosmätning vid typ 1 diabetes, bättre HbA1c och lägre risk för insulinkoma. Detta kommer att diskuteras på SFD vårmöte i Karlstad 12-13 maj.

Dykning och diabetes

En allmän uppfattning från diabetesprofessionen är att vid typ 1 diabetes är det olämpligt med scuba diving med tanke på de risker som finns vid insulinkoma under vattnet. Är det så att en individ har dykt innan debuten av sin diabetes så är det ofta frustrerande och svårt att avsluta sin idrottsutövning. Professionen har därför i samband med ett möte under riksstämman i Göteborg i december liksom arbete efteråt tagit fram ett uppgraderat dokument kring råd till dig som diabetolog, dykläkare och patient. Detta förslag till riktlinje finns i detta nummer av DiabetologNytt. Kom gärna med synpunkter - och tanken är att det till hösten ska publiceras i Läkartidningen som ett finalt dokument.

Diabetes och körkort

Under SFDs höstmöte i Lund diskuterades nya körkortsbestämmelser och vad de innebär för patienter med diabetes. Sammanfattningen finns med i DiabetologNytt. Förhoppningsvis blir det till hjälp för Dig som diabetolog på sjukhusmottagning eller som specialist på vårdcentral.

En god läsning och önskar Dig ett riktigt gott 2011 – det Bästa Året!

Stig Attvall
redaktör DiabetologNytt
stig.attvall@medicine.gu.se
obama

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com