Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

ndr

NDR-nytt  www.ndr.nu

 

Åter igen har ett nytt år kommit igång och detta ger anledning att blicka både tillbaka och framåt. Och ånnu en gång kan vi konstatera att täckningsgraden har tagit ett rejält kliv uppåt. År 2010 rapporterades drygt 262000 personer och 2011 års rapporter kommer troligen att passera 300 000 när sammanställningen är klar.

2011 års anslag

Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister har för år 2011 beviljat NDR 3,8 milj kr vilket väl visar att NDR anses vara ett viktigt instrument i vården.

Årsrapporterna

Arbetet med enheternas årsrapporter pågår för fullt. I väntan på att årsrapporten ska bli klar kan ni titta på alla diagram och tabeller i standardstatistiken. Dessa visar ju alltid resultat från de senaste 365 dagarna och speglar därmed nästan år 2010 men med någon förskjutning framåt i tiden. Arbetet med den nationella Årsrapporten har också påbörjats.

HbA1c – nya och gamla värden

Övergången till att mäta HbA1c i mmol/mol i stället för i procent verkar ha gått väldigt smidigt. I NDR räknas de gamla värdena om och redovisas också enligt det nya systemet men på sikt kommer endast mmol/mol att visas.

Avhandling

Och så har då NDR-data legat till grund för en första avhandling! I november 2010 försvarade Katarina Eeg-Olofsson sin avhandling Cardiovascular Risk Factors and Complications in Type 1 and Type 2 Diabetes. Stort GRATTIS!

2011 års NDR-möte

NDR mötet för landets koordinatorer och KASar kommer i skrivande stund att hållas om några dagar och kommer bl.a diskutera målrelaterad ersättning, metforminbehandling och njursvikt, Datainspektionens utredning och dess konsekvenser för NDR, se nedan. Rapport från mötet kommer i nästa nummer.

Stark autensitet!

NDR är nu anpassat för att man ska kunna använda sig av SITHS-kort eller liknande tjänstekort som legitimation för att logga in i NDR. Detta är ett krav från Datainspektionen för att PDL, patientdatalagen, ska kunna följas. I många landsting finns redan korten och dessa ska alltså användas när man går in i NDR.

God fortsättning på 2011! Njut av det vackra snölandskapet och halka inte på isiga trottoarer!

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@registercentrum.se

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

is

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com