Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Barndiabetesfondens
Johnny Ludvigsson-pris 2010

 

mikael
Professor Mikael Knip

Pris för bästa barndiabetesforskning i Norden 2010

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris för bästa barndiabetesforskning i Norden har i år tilldelats Mikael Knip, professor i pediatrik på Barn- och ungdomssjukhuset vid Helsingfors Universitet. Mikael Knip får priset på 250 000 SEK för sin omfattande och unika forskning att klarlägga på vilket sätt typ 1 eller autoimmun diabetes utvecklas hos barn. Han har effektivt kombinerat ärftliga faktorer med antikropparsmarkörer för att klarlägga sjukdomsprocessen. Finland har världens högsta incidens av diabetes hos barn. Mikael Knip har varit ledande att undersöka hur ärftliga faktorer hos barn påverkas av födoämnen omgivningsfaktorer inklusive betydelsen av virus infektioner. Han har varit ledande i både nationella och internationella studier att öka vår kunskap om diabetes hos barn och därigenom öka möjligheten att förebygga och bota sjukdomen.


ingrid
Docent Ingrid Kockum

Pris för bästa barndiabetesforskning av yngre forskare i Sverige 2010

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris för bästa barndiabetesforskning av en yngre forskare i Sverige har i år tilldelats docenten vid Karolinska Institutet Ingrid Kockum. Ingrid Kockum är verksam inom Institutionen för Molekylär Medicin. Ingrid Kockum tilldelas 50 000 SEK. Hon arbetar med att klarlägga de ärftliga faktorer som är en förutsättning för att ett barn skall kunna utveckla diabetes. Med hjälp av avancerad genteknologi och nya statistiska metoder har Ingrid Kockum identifierat genetiska faktorer som ökar risken för att svenska barn utvecklar diabetes. Hennes undersökningar av andra autoimmuna sjukdomar såsom multiple skleros har gett ny kunskap om vilka ärftliga faktorer som är gemensamma och vilka som skiljer sjukdomarna åt.

 

Barndiabetesfonden

Hjälp Barndiabetesfonden hjälpa –

Skänk 50 kr genom att SMS:a HOPP till 72929

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com