Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Innehåll

Nummer 3 - 1996

 • Ordföranden har ordet
 • Från Redaktören
 • Sett & Hört
 • Europeisk primärvårdsgrupp
 • DiabetesNefropatiNytt
 • Medicinsk informatik och empati
 • Internationell standard för HbA1c
 • Årets Diabetes Team
 • DiabetesFotNytt
 • Diabetesvården inom Primärvården på Tjörn
 • Diabetesregistret i Södra Älvsborg
 • IT-Nytt
 • Svensk Förening för Diabetologi - Styrelsen
  Recensioner:
 • DiabetesPsykologi
 • DiabetesFoten

 • [Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar]
  Till Förstasidan