Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
AV
SVANTE WADSTRÖM,
ÖVERLÄKARE
10.gif - 55.009 K
Diabetesteamet vid Diabetesmottagningen, Borås lasarett. Övre raden från vänster: Marianne Olsson, Anne Nöjd, Ingegerd Gustavsson och Christina Gustavsson. Sittande: Gunvor Hägg och Svante Wadström.

Årets DiabetesTeam

Vid Föreningens Årsmöte i Lund utdelades priset för Årets DiabetesTeam 1995-96. Vinnare blev Diabetesmottagningen vid Borås lasarett. Ansvarige läkaren för diabetesteamet, Svante Wadström, presenterar här sin verksamhet. Redaktionen gratulerar det vinnande diabetesteamet, som på Svensk Föreningen för Diabetologis Vårmöte i Lund fick mottaga diplom och prissumman 40 000 SEK. Beloppet avser teamet använda för egen fortbildning. Juryns motivering lyder: "Årets Diabetesteam har presenterat ett patientorienterat projekt för typ 1 patienter. Projektet representerar ett nytänkande, som bidrar till bättre inställda och tryggare patienter. Projektet har, med goda resultat, genomförts av hela diabetesteamets aktiva samarbete". Juryn består av representanter för Svensk Förening för Diabetologi, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, Svenska Diabetesförbundet samt Eli Lilly och Boehringer Mannheim.

Borås är ett stort länslasarett med en stor diabetesmottagning, i vårt Diab-base register finns c:a 1 000 patienter 1984 fick vi vår första diabetessköterska, som sedermera har fått 2 ytterligare kolleger, totalt 2,0 tjf. God tillgång till dietist har vi haft sedan 70-talet, fotvårdsspecialist med specialkunskaper och intresse för diabetsfötter har vi sedan 1990.

1984 skapades diabetesteamet
När den första diabetssköterskan kom 1984 skapades vårt diabetsteam och vi tre åkte på en av de första kurserna i Kabi-Lillys regi för diabetesteam. Detta gav ytterligare puffar till att utveckla vården. I den här vevan satte vi igång med undervisning i gruppform. Vi hade först en grupp nydebuterade typ1-patienter, som vi följde några månader - fortsättningen blev sedan något som kallades diabetsskola och som från början var mkt ambitiöst och kompakt, 3 dagars rätt intensiv undervisning, där vi försökte få in det mesta inklusive diabeteskomplikationer. Patienterna var mycket positiva, vilket ju patienter pläga vara i utvärderingar, men vi kom dock efter några år fram till att det behövdes förändringar. Främst behövde grupperna var mindre och antalet i grupperna minskades från 12-14 stycken till ca 6 stycken. per grupp. Vi insåg också att 3 dagar är en för kort tid för ett så ambitiöst program - en vecka borde vara mer adekvat.

Diabetesdagvården
På så sätt skapades diabetesdagvården, som sedan har levt vidare, och är mycket uppskattad. Vi byggde här in matlagning + fysisk träning i teori och praktik. Vi hade här god hjälp av en patient som själv är diabetiker och sjukgymnast. Det kunde snart noteras att dagvården fungerade bra i stort, patienterna fick en ökad säkerhet och trygghet och oftast bättre diabteskontroll, men behovet av fortsatt uppföljning var påtagligt. Här fanns ett klart behov av att komma tillbaks och stärkas i sitt självförtroende, lära sig nyttoch få träffa sin dagvådsgrupp igen + diabetsteamet.

Återträffar
Vi har sedan kompletterat dagvården med sk återträffar, något år efter dagvården, vilket har varit mycket positivt. Här har vi delvis försökt att belysa även andra sidor av livet med diabetessjukdomen, ofta med hjälp av kurator och ibland även sjukhuspräst.

Samlade årsbesök
Sedan många år tillbaks har flera patienter anmärkt på att man måste ta ledigt rätt många gånger på ett år för att kunna sköta sin diabetessjukdom. Man behöver alltså ta ledigt för att besöka läkare några gånger årligen, ofta något eller några besök hos diabetessköterska per år, ibland ngt besök hos dietist. Många behöver också regelbundet gå hos fotvårdsspecialist, alla kontrolleras regelbundet på ögonmottagningen - och allt behöver man ta ledigt från jobbet för och då oftast en halvdag varje gång. Detta var incitamentena till att börja med de sk "samlade årsbesöken", något som vi nu som team fått pris för. Under ett "samlat årsbesök" hinner man under en dag träffa sin diabetesläkare, sin sköterska och dietist, få fotvård och få en ögonundersökning, vanligen ögonbottenfoto. Man hinner också i grupp träffas, äta mellanmål och lunch ihop med teamet och träffas under en timme på eftermiddagen och få information och kunna diskutera kring ett diabetesrelaterat ämne + få höra senaste nytt. En sådan här dag har vi också en utvidgad provtagning och vart femte år en neurometriundersökning. "Grupperna", som träffas för "samlat årsbesök" består av 6 patienter, av olika kön och ofta litet varierande ålder. Vi har nu under 2 års tid prövat detta system på 10 olika grupper. Kostnad per gång för patienten är 180 kr + mat + ögonbottenfoto 125 kr.

Utvärderingen
Utvärderingen: många har uttryckt tillfredsställelse över att kunna ägna en hel dag åt sig själva. Det ät positivt att träffa andra med liknande problem samt att utbyta erfarenheter. Man får också en kontinuerlig utbildning och information. Vi tror inte att alla patienter passar för en sådan här verksamhet men kanske 20-30 % av våra patienter. Flera av dessa, som går på samlat årsbesök, behöver på detta sätt färre besök, behöver kanske bara besöka oss 1-2 gånger på ett år. Olika lösningar beträffande diabetesundervisning och vidare uppföljning tror vi är viktigt. Detta område känns väldigt spännnade att jobba med och här finns väldigt mycket att göra. Den kunnige diabetespatienten är en fantastisk tillgång för sjukvården ...

Diabetesundervisning
Artbetet med diabetesundervisning har varit en oerhörd sporre för oss alla i teamet. Vi har lärt otroligt mycket av varandra och inte minst av patienterna. Detta sätt att arbeta har också gjort det lättare för patienterna att dra nytta av de resurser som finns inom teamet. Att stärka självförtroendet hos våra diabetiker och få dem att våga pröva nya vägar är härligt att se. Vårt självförtroende har genom priset också fått sig en knuff uppåt. Det har känts härligt att få en uppskattning för något som verkligen alla har varit delaktiga och aktiva med. Nu ges genom priset möjlighet till att skaffa nya kunskaper för oss alla och därför hoppas vi på en fortsatt spännade framtid inom diabetsvården, trots de hårda ekonomiska tiderna.

Svante Wadström
Överläkare
och de övriga i diabetesteamet
Borås lasarett

I BM-Bulletinen Nr 2/1996 beskrivs teamets program för årsbesöken, vilket fungerar som en stomme:

Förmiddagen:
Provtagning 30 min
Diabetessköterska 45 min
Kaffe 30 min
Fotvård 45 min
Neurometri (1:a + 5:e år) 30 min
Läkare 30 min
Dietist 45 min

Eftermiddagen:
Undervisning 60-120 min
Ögonbottenfoto 60 min
Kaffe 30 min
Avslutning 25 min

Red


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar]
Till Förstasidan