Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Recensioner - DiabetesFoten

1. Djupa infektioner i den diabetiska foten av Jan Apelqvist, Medicinska kliniken, och Anders Stenström, Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund. Utgiven 1995 av Astra Läkemedel AB, 151 85 Södertälje.
2. Diabetesfoten, Redaktörer Annika Attesjö, Sven Åke Hedström och Claus O. Solberg. Utgiven 1996 av Pharmacia & Upjohn Sverige AB, 112 87 Stockholm.

Diabetesteamets handhavande av diabetiska komplikationer har bland annat genom vårdprogram och kvalitetssäkringsarbete förbättrats avsevärt under de senaste åren. Utvecklingen mot svår diabetesretinopati med blindhet, liksom terminal njursvikt orsakad av diabetesnefropati, hejdas numera genom strukturerade utrednings-, behandlings- och uppföljningsprogram. En av de största uppgifterna för diabetologin idag är att förebygga, upptäcka och behandla diabetiska fotkomplikationer. På många vårdinrättningar i Sverige, liksom utomlands, pågår också ett intensivt arbete för att bygga upp speciella Fotteam med expertkunskap från de olika discipliner som engageras i behandlingen av diabetiker med sår- och fotproblem. Ett problem i sammanhanget är dock att den multidisciplinära kunskapen som ligger till grund för adekvat fotbehandling inte finns samlad på ett lättillgängligt sätt. Helt nyligen har dock två volymer utkommit som råder bot mot denna brist. De två böckerna med en samtidig utgivning har i viss mån ett gemensamt innehåll men kompletterar ändå varandra.

4.gif - 13.707 K 1. Djupa Infektioner i den diabetiska foten
Apelqvist och Stenström från Universitetssjukhuset i Lund har i sin "Djupa infektioner i den diabetiska foten" täckt in många av de frågor som blir aktuella vid uppföljningen av fotpatienterna, och är överskådligt skriven med lättillgängligt språk och korta sammanfattningar av kritiska punkter efter varje kapitel. Författarna besitter en stor sakkunskap inom fältet, och delar frikostigt med sig av sin kunskap. De redovisar egna synpunkter och referenser som kan tala för olika behandlingsalternativ, och läsaren har alla möjligheter att fördjupa sina egna studier i fältet med stöd av den imponerande referenslistan (366 referenser!). Genom att resonera sig igenom bakgrunden till de olika behandlingsalternativen och dess stöd i litteraturen blir brödtexten föga kokbokslik. Detta gör det lite svårt att snabbt få ett enkelt svar på en speciell fråga, men detta är ju i själva verket en styrka. De många sammanfattningarna underlättar specifika "sökningar". Här följer en förteckning på de olika kapitelnamnen:

 1. Bakgrund
 2. Diabetes och infektion
 3. Karaktäristik av fotinfektioner hos diabetiker
 4. Mikrobiologi/bakteriologi
 5. Osteomyelit/Osteit
 6. Osteoartropati
 7. Bakteriologisk utredning vid djupa infektioner i den diabetiska foten
 8. Klinisk och laboratorieteknisk diagnostik
 9. Utredning med konventionell röntgen, scintigrafi, CT och MR
 10. Medicinsk behandling och utredning av diabetiker med fotsår och/eller djupa fotinfektioner
 11. Antimikrobiell behandlling
 12. Kirurgisk behandling
 13. Ortopedteknisk behandling
 14. Lokal sårbehandling vid fotsår och djup infektion
 15. Prognos
 16. Sammanfattning
 17. Referenslista

Sko - 11.185 K 2. Diabetesfoten
Styrkan hos Diabetesfoten från Pharmacia & Upjohn är dess fördjupning dels i kärlsjukdomarnas betydelse, utredning och behandling, samt hela tre kapitel om infektionernas patofysiologi, mikrobiologisk utredning och antibiotikabehandling. Det första kapitlet i denna bok, författat av Jan Apelqvist, sammanfattar stora delar av den ovan nämnda boken. Även denna bok är välskriven och en tillgång är samlingen med utmärkta fotografier och röntgenbilder som illustrationer till kapiteltexterna. Kapitlen i Diabetesfoten och dess författare är:

 1. Den diabetiska foten, av Jan Apelqvist
 2. Kärlsjukdom vid diabetes, av Lennart Smith och Bo Risberg
 3. Ortopediska synpunkter på den diabetiska foten, av Anders Starkhammar
 4. Infeksjoner i diabetikernes føtter. Patofysiologi, av Sven Åke Hedström och Claus O. Solberg
 5. Infektioner i føtterne hos pasienter med diabetes mellitus, av Asbjørn Digranes
 6. Infektioner i diabetesfoten, av Sven Åke Hedström

Dessa böcker utgör omistliga referenser på varje fotmottagnings bokhylla. De är rykande färska och skrivna på svenska (och norska) av auktoriteter på sina respektive områden. Det är svårt att rekommendera den ena framför den andra, snarare kompletterar de varandra på ett utmärkt sätt.

Björn Eliasson
Diabetescentrum
Sahlgrenska Sjukhuset
413 45 Göteborg


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar]
Till Förstasidan