Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Innehåll

Nummer 4-5/1997 - Höstnumret

 • Ordföranden har ordet
 • Från Redaktören
 • Sett & Hört
 • God diabeteskontroll är ekonomiskt lönsam
 • Graviditetsdiabetes - några reflektioner
 • Diabetesnefropati - en komplikation som kan och skall förebyggas!
 • Diabetesneuropatins patogenes - reflektioner kring kärlhypotesen
 • Diabetes Mellitus och dess behandling: En personlig tillbakablick under 35 år
 • Det var så det började - SFD 10 år
 • Vårdkedjeprojekt i Diabetes
 • Obesity epidemic puts millions at risk from diabetes
 • Rapporter - Nationella diabetesregistret

 • [Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
  Till Förstasidan