Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Obesity epidemic puts millions at risk from diabetes


Från ett WHO Meeting: Consultation on Obesity, Geneve, 2-5 June 1997. WHO/46: Press release June 12 1997

Prevalensen av obesitas hos vuxna är 10-25% i de flesta västeuropeiska länder. Även läkare, sköterskor och det övriga teamet inklusive dietister följer med i denna evolution. Är detta orsaken till att det finns en tendens att normalvärden för BMI har en tendens att närma sig medelvärden, att bli högre, vid beskrivning hos vissa författare, istället för att ta hänsyn till vad som är patologiskt med ökad risk ur diabetes och hjärtkärlsynpunkt; detta faktum har påtalats av en distriktsläkare med insändare i Läkartidningen sista halvåret. Modet följer också med; det är numera populärare (och kanske skönare) att ha skjorta och linne utanför byxa respektive kjol än innanför - BMI ökningen är kanske delvis orsaken till denna utveckling.

Fetman breder ut sig; svensken ökar vikten med halvt kilo om året
Svensken blir allt fetare, vi ökar med ett halvt kilo om året, skriver Göteborgs-Posten 970627 efter en diskussion med prof Björntorp, som deltagit i ett Obesitas-möte i Dublin, Irland, nyligen, och tidningen fortsätter och berättar om att engelsmännen ökar 1 kg per år. 10 procent i åldersgruppen 20-65 år har en rejäl övervikt. Det kostar miljarder i extra sjukvårdskostnader. i USA är siffran 40 procent övervikt. I USA handlar det mycket om en klassfråga, men i Sverige är problemet ganska jämnt fördelat.

- Vi måste ändra vårt sätt att leva, säger prof Per Björntorp på Sahlgrenska Sjukhuset. Dagens människor motionerar allt mindre, tittar mycket på TV, äter skräpmat och tar bilen överallt. Den svenska sjukvården hinner inte ta hand om alla som har problem med fetman, som leder i sin tur till diabetes, högt blodtryck och hjärtproblem.
- Förtidspensioneringar, långa sjukskrivningar och rena behandlingskostnader står för idag 8 procent av den totala hälsovårdskostnaden i landet.
- Det finns också genetiska förklaringar, man kan helt enkelt ha anlag att lägga på sig, men för de flesta är den minskade motionen en mycket viktig faktor till viktökningen.

Per Björntorp sitter med i den svenska utredning som om några år skall komma med förslag till lösningar. Han ger dock redan nu följande förslag;

  • Släng ut TV:n. det gjordes som försök i USA och alla drabbade minskade i vikt
  • Stäng av rulltrappor i storstäder och även hissarna endast för handikappade
  • Bygg om städerna i övrigt också. Det innebär att stoppa biltrafiken på vissa ställen, så att folk tvingas att gå den sista biten till jobbet.
  • Bygg fler cykelleder
  • Förbjud den onyttiga och feta snabbmaten
  • Man har minskat gymnastiken i skolorna. Det ger fetare barn. Men tjocka barn behöver inte bli feta som vuxna.
  • Föräldrarna måste lära sina barn rätt kostvanor och de måste ge dem intresse för att motionera, nu när inte skolan gör det längre.

Prof Per Björntorp utses till hedersledamot i SFD 8/10.
Se hans artikel i föregående nr.
NyhetsINFO
Red


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan