Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Redaktören

Bästa Läsare!

Tid för Tanke ...
Ett nytt nummer av DiabetologNytt. Redaktionen har försökt få bredd och djup i bidragen. Tack för alla fina bidrag! Diabetologin är på stark frammarsch. Intensiv viktig forskning och klinik avspeglas i artiklarna. I Läkartidning i augusti poängterar professorerna Urban Rosenqvist, Ulf Smith och professorn i hälsoekonomi Bengt Jönsson att god metabol kontroll är ekonomiskt lönsam. Det är viktigt, att vi sprider denna kunskap till våra patienter, i synnerhet till politiker och beslutsfattare, för att ge oss tillgång till de lokala diabetologiska resurser vi behöver!

... och Eftertanke!
Svensk Förening för Diabetologi SFD fyller i år tio år. Vid höstmötet i Karlstad 8-9 oktober kommer denna händelse speciellt att markeras. Jan Östman, som varit med från starten och tillika ordförande under många år fram till för 2 år sedan, kommer att ge en historisk tillbakablick. Åtta hedersledamöter kommer att dubbas. Dessa bidrar med fina artiklar i detta dubbelnummer av DiabetologNytt.

Diabetologiskt nätverk inom primärvården
Samverkan över gränser är temat för Karlstadsmötet. Målgruppen är diabetesteam i öppenvård. Planering sker inför start av ett diabetologiskt nätverk inomprimärvården inom Svensk Förening för Diabetologis regi under ledning av distriktsläkar-specialister. Väl fungerande och inspirerande nätverk finns sedan knappt ett år i Danmark och England. Se sista sidan för programinformation kring Karlstadsmötet 8-9 oktober.

www DiabetologNytt och Diabetofax ger senaste nytt
Använd www Diabetolog-Nytts sökmotor för att leta i 2.600 sammanfattningar från internationella diabetesmötet i Finland (IDF) i juli och 2.000 från amerikanska diabetesmötet i Boston (ADA) i juni eller sök annat önskat dokument i www DiabetologNytt.
Drygt 3.000 diabetologiska sidor är nu inlagda på www DiabetologNytt. Uppdateringar på Diabetes Update görs regelbundet varje vecka. Om Du inte har tillgång till internet, kan Du istället använda Diabetofax för information - se sid 92.

Redaktionen önskar Dig en god läsning!

Jubileumshälsningar
Stig Attvall
Redaktör
970927


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan