Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Lars-Olof Almér:
Problemets omfattning

Hasse Abrahamsson:
Undersökningsmetoder

Björn Eliasson:
Hyperglykemi, hyperinsulinemi och gastrointestinal motorik

Erik Schvarcz:
Hypoglykemi

Stig Attvall:
Behandling

Referaten är godkända av respektive föreläsare.
Fotografier är tagna av Klas Rossel.
Red.

Diabetes och Magtarmstörningar
Sammanfattning av Riksstämmo-symposium 1995

Vid Svenska Läkarsällskapets Rikstämma i Älvsjö 1995 hölls ett symposium om magtarmstörningar vid diabetes mellitus. Detta är ett vanligt, men tidigare ej väl identifierat problem. Det har under senaste åren fått ökad och berättigad uppmärksamhet. Kunskapen om dess orsaker och behandling ökar nu i snabb takt. Moderator för symposiet var Hasse Abrahamsson, Gastrosektionen, Sahlgrenska sjukhuset.
 Fyr och Hav

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföran den] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar]
Till Förstasidan