Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Redaktören
Bäste Kollega!
Carl-David Agardh har genom 10 års arbete i styrelsen, varav ett år som ordförande, lotsat föreningen in i en ny tidsanda. Genom hans insatser har den diabetologiska verk samheten inspirerats till storverk lokalt och nationellt.
Ett stort TACK riktas till Carl-David, vår avgående styrelseordförande, för att Du varit en eldsjäl och drivit viktiga frågor under många års arbete i styrelsen för SFD. Lycka till i Din nya roll som biträdande sjukhusdirektör för Universitetssjukhuset i Lund med dess sjukvårdsdistrikt.
Välkommen till ett nytt nummer av DiabetologNytt!
Det innehåller färska just-in time artiklar och rapporter från den diabetologiska frontlinjen.
Du bjuds allra sist på ett supplement med abstrakt till posterutställning och föredrag vid vårens diabetesmöte i Lund 16-17/4. För Dig som deltar i mötet är de förhoppningsvis ett hjälpmedel, och för Dig som inte kan komma är de koncentrerade sammanfattningar av det som avhandlas.
Hör gärna av Dig med idéer för att göra DiabetologNytt bättre, liksom om Du vill delta med en egen artikel eller annat bidrag. Insänt material kan gärna vara i digitaliserad form, d.v.s. i Word- eller annat standardformat och på diskett, för att underlätta redaktionellt arbete.

Stig Attvall
Redaktör


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföran den] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar]
Till Förstasidan