Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka
"Långtråkighetens filosofi" | ”Handbok för hållbar hög prestation” | "Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom"

Recension:
Handbok för hållbar hög prestation

”Handbok för hållbar hög prestation”
av Claes Malmström, Libers Förlag 2003,
Pris: 429 kr inkl moms, 322 inkl moms på www.liber.se

Boken vänder sig till de som vill prestera mer och samtidigt må ännu bättre - för människor med pretentioner på livet, och för ett eget bättre välbefinnande, i en djupare bemärkelse, en närvarande känsla av livskvalitet, glädje och entusiasm . Och vi är nog många som känner det behovet i dagens tuffa samhälle med stora krav från de närmaste och från ett arbetsliv i närmast ständig omorganisation, ofta(st) utan konsekvensbeskrivningar vid förändrad kurs och fart.
Den yttersta drivkraften för allt vi gör är, eller borde vara det, att må bra, att uppleva ett äkta välbefinnande. En god känsla av glädje. Mitt liv är meningsfullt. På samma sätt som i begreppet ”Flow”. Innerlig gemenskap med andra människor, djupinvesteringar i samhörighet är också utmärkta medel för att öka meningsfullheten i den egna tillvaon. Det behöver alltså knappast innebära att vi måste bli egoister, narcissister. Tvärtom!
Efter en inledande teoretisk genomgång är boken fylld av exempel på hur man använder sig av färdigheterna som är grunden i en bättre stresshantering. Läsaren guidas till ett urval av praktiska tillämpningar och övningar för att förstärka sin stresstålighet så att prestationsförmåga och välbefinnande kan höjas. Prestationsförmåga är en sammansatt resurs, ett helt knippe av färdigheter, var och en är för sig träningsbar.

Här tas upp
1. skicklighet och kompetens - både teoretiskt och praktiskt 2. motivation och målsättning - att vi skapar processmålbilder, riktar hela vår mentala kraft på utförandet av ett moment i taget, har både närvaron och känslan i steget 3. prioritering och fokusering - välj bort allt onödigt 4. energitillgång och uthållighet - tänka på att hushålla med sin energi, gära insättningar på sitt eget energikonto, ta en paus, njuta av något annat, ha roligt, tillför regelbundet näring, både mentalt och fysiskt, dvs regelbundet göra något annat än prestera inklusive att tänka på prestation 5. mod och stryktålighet - modet atts öka egna vägar, mod att ifrågasätta, socialt kurage, kunna ta smärta

Salutogenes
Begreppet innebär läran om hur hälsa och välbefinnande uppkommer, en ung forskning, och här diskuteras salutogena beteendemedicinska tillämpningar med flera exempel som vi alla har stor nytta av. Se till dig själv för att kunna må bättre! Vill du ha det bättre? Livskvalitet diskuteras ingående.

Välbefinnandets komponeneter
Narvaro med intensiva upplevelser, ofta och återkommande trygga och sköna känslor, rika affekter, stärkande och upplyftande tankar, optimisim i bemärkelsen tilltro till livets utveckling åt önskvärt håll, självtillit med livsmod, frihet från fruktan och oro, och slutligen diskuteras förmågan att anta rimliga utmaningar. En ny syn på stress förebygger utbrändhet. Sju färdigheter förs ingående fram, perspektivförmåga, autonomi (bevaka sina behov och egna begränsningar), samhörighet och stöd, mental reglering, aktiv kropsskännedom, aktiv vila och aktiv återhämtning samt fysisk energireglering. Omfattande träningsprogram för dessa 7 färdigheter beskrivs sedan under kapitlet ”övningar och färdigheter” på 40 sidor. Näringslära för högpresterare finns också med, klinisk nutrition a till ö på 50 sidor.

Om författaren
Clas Malmström är leg läk med specialintresse för prestationspsykologi och prestationsfysiologi i arbetslivssammanhang. Clas lämnade landstingssjukvården för att efter forskarutbildning övergå till privat verksamhet inom arbetsmedicin, friskvård och rehabilitering. I början av 90-talet specialutbildade han sig i USA inom klinisk psykofysiologi och beteendemedicin.
Efter fortbildning till företagsläkare var han under sju år ansvarig för IKEA:s företagshälsovård i Älmhult. Under åren som företagsläkare intresserade han sig alltmer för den typ av offensiv stressproblematik som förekommer i välfungerande företag, bland företagare, chefer och andra högpresterare i yrkeslivet. Clas är idag konsultchef på PBM-StressMedicin med ansvar för företagsuppdrag inom performance management, personalvård och ledarutveckling, även inom sjukvård och offentlig förvaltning.

Personlig konsultbok
Detta är boken som man med lätthet sträckläser, sedan gärna kommer tillbaka till den igen som ”konsultation”. Det är viktigt att vi skapar ett kvalitativt liv fyllt av värdeskapande prestationer.
Här finns nyckeln till en lång och verkligen spännande egen personlig utvecklingsprocess.

Ylva Öman psykolog


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com