Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Redaktören har ordet

Strategi Diabetes Pedagogik och Psykologi - Sommaren 2002

Att söka svar på våra frågor inom oss är ett klassiskt tema. Det bygger på att vi många gånger själva vet de bästa svaren på våra frågor. Redan Galilei för 400 år sedan tog upp detta budskap. Man kan knappast lära en människa något. Man kan bara hjälpa henne upptäcka det hos sig själv. Det gäller inte bara pedagogiken utan givetvis all personlig utveckling. Att växa som människa handlar bland annat om att förstå sig själv och varför vi agerar som vi oftast gör. På samma sätt har självanalysen en stor betydelse för fortsatt utveckling av diabetesteamet, såväl lokalt, regionalt som nationellt.

Hur kan vi växa och bli mer av oss själva? "Flow" kallas den djupt tillfredsställande upplevelsen av att glömma tid och rum och helt gå upp i en uppgift. Ett accepterad begrepp inom psykologin. Flow ger en känsla av glädje, upprymdhet och existentiell full närvaro. Hjärna, vilja och sinne blir ett och uppmärksamheten fokuseras totalt mot ett externt eller internt del- eller slutmål.

Skapa mer Flow

De flesta människor har upplevt flow utan att kanske känna till begreppet. Det är fullt möjligt att skapa mer flow i våra liv, både inom diabetesteamen, och för oss själva. Mihaly Csikszentmihalyi, professor i psykologi i Chicago, USA, har definierat begreppet i sin bok Flow. Det finns enligt boken ingen egentlig ursäkt för långvarig leda. Livet bjuder tillräckligt med möjligheter till flow för alla. Även under svårare livsvillkor kan och skall man få lov att känna flow, anser han. Det känns "tillåtet" att ha roligt efter att ha läst hans andra bok Finna Flow, i vår lutherska kultur!

Tvärtom emot vad många tror visar forskaren att vi oftare är i flow på arbetet än på fritiden. På fritiden sysslar en del med passiva aktiviteter som TV eller video - då är det

svårare att uppleva flow än vid en aktiv egen fritid. Här finns många möjligheter för flow. I flowtillståndet arbetar vi effektivt, lär bäst och vi mår också bäst - flow är alltså på många sätt ett mycket eftersträvansvärt tillstånd, för våra patienter, vårt diabetsteam och oss själva. Under flow frigörs också oxytocin, "lugnhormonet".

Uppgiften vi gör måste vara meningsfull och engagerad för att vi flow skall uppstå, en känsla av sammanhang KASAM (Antovsky) måste finnas. Är uppgiften för svår får vi ångest istället för flow, det blir lätt tråkigt - ribban måste ligga rätt. Stor skicklighet och stor utmaning är grogrunden för flow. Den eufori som flowtillståndet ger ökar kvaliteten i det vi gör. Att förverkliga en dröm eller vision ger kraft och inspiration att gå vidare. Uppmuntran är en viktig ingrediens.

"Det skall vara kul på jobbet!"

Tillhörighet - alla vill synas i diabetesteamet, även patienten; ge beröm, ge uppmuntran. Alla vill känna att man duger. Det är därför viktigt att fira framgångar och delmål. Det ska kännas att man tillhör gruppen, genom bland annat roliga aktiviteter och stunder även utanför arbetet.

Arbetsglädje är en förutsättning för att vi själva mår bra - och att vi ger bra och bättre produktion och kvalitet i vår kontakt med våra patienter med diabetes. I dessa tider då sjukskrivningen accelererar till 20 MSEK per dag, 120 miljarder SEK för 2002, är det viktigt att vi också vårdar oss själva som individ med egenvård inom diabetesteamen.

Tydlighet är viktigt. Klara mål och delmål. Lagom ambition.

· Trygghet måste finnas, ingen skall behöva känna sig ensam. Vi har ett gemensamt ansvar för resultaten vi presterar.

· Tempot är viktigt - och att det är rimligt. Rusa inte den egna motorn, hela tiden. Ta rast, lunch är fritid, och utnyttja möjlighet till en fika med en arbetskamrat både för- och eftermiddag.

Lägg ribban lite lägre ibland, 80% istället för 100%. Pröva alternativa planer och respektera varandras tid. Låt sommaren bli en tid för rekreation och vederkvickelse. Försök ta minst 3-4 veckor sammanhängande ledighet i sommar. Första veckan varvar vi ner. Sista veckan innan jobbet så börjar ofta kortison- och stressnivåerna öka igen inför arbetsstarten. Låt email- och posten på jobbet få ligga till du kommer tillbaka. Stäng av din GSM-telefon, under hela sommarsemester och weekends. Var proaktiv. Låt hjärnan få vila under semester och ledighet. Var rädd om dig själv! Du behövs, även efter semestern, och 2003.

Var rädd om dig!

Stig Attvall

Finna Flow, Csikszentmihalyi. Natur och Kultur 1999. Pris 45:- plus moms. Porto 25:- exp avgift vid beställning genom LäroMedia Bokhandel, Box 6073, 700 06 Örebro Tfn 019 32 30 60, fax 019 32 38 66 - en lättläst sommarbok i hängmattan!

 

 

"The Practice of Medicine is an Art based on Science"

Sir William Osler, Oxford 1812

"The Practice of Diabetes is a Communicative Skill upon Evidence based Diabetology"

Mats Falk, distr läk, Vårdcentralen Rottne, skogsakuten@swipnet.se 2002

 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com