Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Riksstämman 27-29/11 2002

SFD välkomnar bidrag som föredrag resp poster till årets Diabetes-sessioner vid Riksstämman, ons 27/11.


Abstract insändes via elektronisk blankett som hämtas på Svenska Läkaresällskapets hemsida, www.svls.se, klicka vidare på utbildning, riksstämman. Sök upp Diabetologi bland sektioner/föreningar. OBS! sista dag för insändande av abstract är 23/8.


Frågor kan besvaras av vetenskaplige sekreteraren jan.eriksson@medicin.umu.se


Doc Jan Eriksson Diabetesenheten
Medicinkliniken
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com