Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Stipendier inom svensk diabetesvård år 2002

Sista ansökningsdag 20/8. Utdelning sker vid SFDs hölstmöte i Uppsala 2/10.

Diabetologiskt öppenvårdsstipendium, 25.000 kr

Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av GlaxoSmithKline AB 2-3 stipendier för kliniska öppenvårdsprojekt med en totalsumma på 25.000 kr. Mottagare utses av styrelsen för SFD. Ansökan är öppen för alla personalkategorier vid primärvårdsmottagningar el motsvarande. Utbildnings-, kvalitets- eller förnyelse-arbete som haft betydelse för diabetesvården bör utförligt beskrivas i en fritt formulerad ansökan på max 2 A4-sidor.

Stipendium för pedagogiskt arbete inom diabetologi, 10.000 kr

Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av Hässle Läkemedel AB ett pedagogiskt stipendium. Mottagare utses av styrelsen för SFD. Ansökan är öppen för alla som arbetar med diabetesvård och informationsarbete inom diabetologin. En pedagogisk skrift, bok eller utbildningsaktivitet som haft stor betydelse för patienter med diabetes eller för personal inom diabetesvården beskrivs i en fritt formulerad ansökan tillsammans med motivering till förslaget, max 1 A4-sida. Ev skrift bifogas ansökan.

Stipendium till Årets Diabetesteam, 20.000 kr

Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av Eli Lilly Sweden AB ett stipendium för att uppmärksamma ett förtjänstfullt diabetesteam. En fritt formulerad ansökan om max 2 A4-sidor bör framhålla aktuella förbättringar som åstadkommits genom teamarbete och som haft stor betydelse för diabetesvården. Ansökan kan utformas av alla personalkategorier inom diabetesteam vid såväl primärvårdsenheter (och motsv) som sjukhus. Årets diabetesteam utses av en kommitté med representanter från Svensk Förening för Diabetologi, Svensk Förening för Sjuksöterskor inom Diabetesvård, Svenska Diabetesförbundet samt Eli Lilly Sweden AB.


Det är också möjligt för utomstående att nominera tänkbara mottagare till ovanstående stipender. Motsvarande uppgifter som anges ovan skall då bifogas. För samtliga ovanstående stipendier gäller att ansökan (alt nominering) insändes i fem kompletta exemplar, med poststämpel senast 2001-08-20 till SFD:s vetenskaplige sekreterare:


Doc Jan Eriksson Diabetesenheten Medicinkliniken Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå


Vid frågor kontakta via e-post:
Jan.Eriksson@medicin.umu.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com