Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Rapport från Primary Care Diabetes - Europe Conference "Managing the Epidemic"

Rapport från Primary Care Diabetes - Europe Conference "Managing the Epidemic" 10-11 maj 2002 i Stockholm

Världen står inför en diabetesepidemi som uppskattas innebära att över 300 miljoner människor har sjukdomen 2025 mot 135 miljoner idag. Den ökade belastningen på sjukvården, oavsett sjukvårdssystem, kommer att vila på primärvården.

Representanter från 29 europeiska länder

och från olika yrkesgrupper, träffades nyligen i Stockholm för att granska hur ökningen av diabetespatienter kan hanteras och påverka Europa. Den vetenskapliga delen innehöll 54 abstrakt som presenterades som posters och ett mindre antal muntliga presentationer. Totalt inkom ca 70 abstrakt för bedömning. Första talare var dr Line Klei nebreil (Frankrike) som beskrev betydelsen och utvecklingen av morbiditet och mortalitet vid diabetes under de senaste 20 åren.

Beskrivningen baseras på arbeten gjorda i samarbete mellan Evelyne Eschwege, Hilary King och Goglic Roglic vid WHO i Geneve. En dramatisk vision målades upp av konsekvenserna av den ökade incidensen av diabetes för alla länder inklusive utvecklingsländerna.

Den förnyade patientrollen

Centrum för vården utgörs av personen med diabetes. På ett skickligt sätt visade Stefan Leufstedt, ordförande för Svenska Diabetesförbundet, på den förnyade patientrollen som vårdkonsument och hur påverkan på vårdens innehåll kan utvecklas via patienten.

Diabetesförbundet deltar aktivt i utvärdering av vårdens kvalité och finns med i diskussionen kring planeringen av vården. Stefan Leufstedt demonstrerade det instrument, Vi Värderar Vården, som Diabetesförbundet tagit fram för att patienterna ska kunna få ge sin syn på hur de upplever vårdens kvalité.

Den mångfacetterade naturen hos diabetes

Dr Venkat Narayan från CDC i Atlanta, USA band skickligt samman de olika dimensionerna folkhälsa, vetenskap, val, komplexitet, förändring, styrande och ledarskap i ett fascinerande utforskande av prioriteringar för Europas regeringar. Med sin bakgrund i medicin, folkhälsa och 'business management' har han en unik position för att förmedla en insikt i den mångfacetterade naturen hos diabetes och att understryka var eller vilka delar i systemet som kan förbättras.

Första dagen

presenterades tre utvalda postrar muntligt. Den första beskrev pragmatisk screening för typ 2 med användande av databassökning på ålder och BMI som kriterier (dr Colin Greaves, England). Den andra behandlade 'Health beliefs' och följsamhet till behandling (Johan Wens, Belgien) och den tredje visade hur användandet av databasinformation för preventiv fotvård (dr Simion Pruna, Rumänien).

Återigen fick vi nöjet att lyssna till 'det finska undret' när det gäller prevention av typ 2 diabetes. Studien presenterades av Prof. Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi. Extra roligt är det att första gången det presenterades var på en PCD konferens i Prag 2000!

Dr John Williams, England visade hur högkvalitativt betydelsefull data för diabetes kan insamlas inom primärvården.

Prof. Torsten Lauritzen, Danmark sammanband i sitt anförande ohälsosam livsstil med ökad risk för kardio-vasculär morbiditet, typ 2 diabetes, komplikationer till typ 2 diabetes och förtidig död vid diabetes. Han presenterade ett pågående arbete som tittar på hur primärvården kan bli bättre på att hjälpa personer att ändra beteende.

Debatt

Dagen avslutades med en debatt mellan Stewart Jolly(för) och Eugene Hughes (emot) om samarbete mellan primärvården och läkemedelsindustrin kan förbättra diabetesvården. Ett aktuellt och brännande ämne även i Sverige.

Dag två

startade med en presentation från dr Corinne de Beaufort, Luxemburg, medlem av EUDIP, som talade för att screening ska genomföras på alla över 45 år liksom för de med andra riskfaktorer än ålder som graviditetsdiabetes, låg vikt vid födelse. Hon förordade en screening var 2-3 år.

En livlig debatt följde om skillnaden mellan befolkningsinriktad och 'case finding' och medföljande evidence för båda.

Det här är ett område som kommer att behöva eftertänksamhet de närmaste åren om vilken metod som ska rekommenderas i Europa.

Dr C Llor Vilas, Spanien presenterade dyslipedemi och dess betydelse för kardiovasculär sjukdom vid diabetes typ 2. Tabellen från Framingham studien talar för att LDL kolesterol ska sänkas under 100mg/dl.

Posterpresentationen

på eftermiddagen från Irland handlade om ett 'shared-care' projekt och Spanien, Andalusien gjorde en jämförelse mellan tablett och insulinbehandling vad gäller opimal metabol kontroll.

Workshops

Programmet avslutades med workshops om bla psychology och diabetes, hypertoni, där Peter Nilsson var talare och en annan med titeln A realistic approach to obesity där undertecknad och Birgitta Adolfsson psykolog på Överviktenheten HS ledde disussionen.

 

Lyckad konferens

Det var en alltigenom lyckad konferens. Stockholm visade sig från sin bästa sida, de sociala evenemangen löpte bra och maten var en höjdare, mången var den utländske gäst som hemma fascinerat kan berätta att man ätit ren (Rudolf med röda mulen)!

Programmet var digert och talarna gav intressanta föredrag. Ni kommer att kunna läsa flera ev dem bla Venkat Narayans föredrag på PCD-Europe hemsida under adress: www.pcdeurope.org

Det enda jag som svensk kan önska mig var att det hade kommit fler delegater från Sverige. Vi var representerade med en poster, Eva Sönnerberg The patients's role in a changing world, från Göteborg och fyra talare/workshopledare och en delegat!

Hur kan fler svenska allmänläkare, diabetessjuksköterskor, dietister och fotvårdare lockas att delta i det internationella samarbetet kring diabetes i primärvården!

Nästa tillfälle blir 2003 i Paris i anslutning till IDF. Väl Mött!

Lena Insulander, styrelseledamot i PCD-Europe. För frågor om gruppen och dess arbete, vg. kontakta:

lena.insulander @ks.se
DiabetologNytt - Nr 3 2002
www.sdn.nu


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com