Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Fortbildningsdag för diabetessjuksköterskor på medicinkliniker i Västra Götalandsregionen.

Ett 25-tal diabetessjuksköterskor från Västra Regionen samlades för första gången till en heldag 25 april 2002. Ansvariga för dagen var diabetessjuksköterskorna på Alingsås lasarett och vi träffades på Grand Hotell i Alingsås.

Dagen började med en kort genomgång och information angående Handboken i Diabetes www.vastragotaland.net/zv0002, som idag används som uppslagsbok i diabetes i stora delar av Västra Regionen och även i övriga Sverige. Peter Fors, diabetesläkare på Alingsås lasarett, är ansvarig för handboken, som uppdateras på nätet kontinuerligt.

KAS

kvalitetsansvarig (diabetes) sjuksköterska. Birgit Harinen Olsson från Diabetescentrum Sahlgrenska och Marianne Olsson från Borås lasarett berättade om KAS inom Västra regionen. Man har valt att ha 5 st KAS:ar, då området är stort. KAS ska, precis som koordinatorn i regionen, informera och inspirera arbetet med NDR. Information om www.ndr.nu och registrering on-line.

Resterande del av förmiddagen ägnades åt gruppdiskussioner. I smågrupper, som blandades rejält från olika sjukhus, diskuterades hur våra framtida fortbildningsdagar kan se ut. Önskemål om en heldag/år framkom, stafettpinne-variant där diabetessjuksköterskorna på vederbörande sjukhus planerar intressant tema/ämne och upplägg av dagen samt väljer lämplig samarbetspartner från läkemedlsindustrin. Denna del av dagen, var mycket uppskattad, då det sällan/aldrig finnes tid till dessa givande stunder. Bl a kom frågor upp angående vår yrkesroll och hur vi kan hantera den, gränssättning m m. Utbyte av erfarenheter och tips från vårt praktiska arbete.

Insulinpumpsbehandling

Under eftermiddagen var ämnet insulinpumpsbehandling. Diabetessjuksköterskorna Karin Wångdahl-Andersson och Åsa Kristensen från Kungälvs sjukhus, delgav oss andra på ett föredömligt sätt, sina erfarenheter av behandling med insulinpump.

I Kungälv erbjöds under en period alla typ 1 diabetiker med flerdosbehandling under 50 år, insulinpumpsbehandling. Syftet var att se om det går att förutsäga vilka patienter som har mest nytta av insulinpump. På klinken ökade andelen pumpanvändare från 20% till 38%. Särskild pumpmottagning skapades inom ordinarie resurser, smågrupper på 2-4 patienter startade samtidigt. Projektet "Fritt val" visade bl a HBA1C sänkning från 7,7 % - 7,1 % samt sänkta insulindoser och måttlig viktökning. SAMMANFATTNING: Insulinpumpsbehandling enligt principen "fritt val" kan genomföras. Frågan vilka som bör föreslås pump är känslig eftersom det är ett fritt hjälpmedel och patienten föredrar pump i stor utsträckning efter att ha prövat. Långtidsuppföljning är viktig pga såväl behandlingsresultat som komplikationer och för att veta hur insulinpumpsbehandling kan göra mest nytta och inte minst kostnaderna.

Praktiska frågor vid insulinpumpsbehandling diskuterades. En intressant fråga, som kom upp, var en viss oklarhet när det gäller för skrivning av tillbehör till insulinpump Enligt ett "Regelverk för hjälpmedel" som tagits fram/beslutats av Hälso och Sjukvårdstyrelsen i Västra Götalandsregionen i oktober 2000, och som gäller tills vidare, finns det en klart nedskriven riktlinje angående ordination av hjälpmedel, gällande i Västra Regionen. ORDINATÖR vid insulinpump: Läkare med specialistkompetens i invärtesmedicin eller barnmedicin med inriktning mot diabetologi eller endokrinologi. Vid tillbehör för insulinpump även Ssk med fördjupad kunskap i diabetesvård.

Beklagligt nog var det endast en sjuksköterska som kände till detta. Regelverket skickas ut till chefer/lasarettsledningar och kommer tydligen inte alltid fram till alla led, vilket givetvis skulle underlätta arbetet för oss som arbetar med insulinpumpar. Denna fråga kommer att aktualiseras i allra högsta grad framöver. Representanter från Minimed (Medtronic)och Disetronic visade och berättade om nyheter inom området.

Stort behov av nätverksträffar

Samtliga verkade mycket nöjda med dagen. Behovet av nätverksträffar är stort. Utbyte av erfarenheter viktigt. Stort tack till Karin och Åsa från Kungälv för en tydlig och lättfattlig information om insulinpumpar. Vi ser alla fram emot att träffas nästa vår på NÄL, som tar över stafettpinnen.

Silva Andersson och Victoria Carter diabetessjuksköterskor Alingsås.
Stig Attvall, docent, Göteborg


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com