Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Resestipendier, Årets avhandling och uppsats

Svensk Förening för Diabetologi informerar, 2002-04-13


Följande personer har efter styrelsebeslut tilldelats resestipendium på 5.000 kr vardera.
Stipendierna utdelas med stöd av Roche AB och är avsedda för yngre diabetesforskare som skall presentera egna resultat vid vetenskaplig kongress.


Jonas Burén; Umeå
Christina Hedman, Linköping
Ann Hammarstedt, Göteborg
Mante Hedman, Sollefteå
Anna Schölin, Uppsala
Maria Karlsson Faresjö, Linköping
Magdalena Lundgren, Umeå
Victoria Rotter, Göteborg


Årets avhandlingar resp uppsats inom svensk diabetologi Efter utlåtande från vetenskapliga stipendie kommittén (prof Ulf Smith, prof Peter Engfeldt, prof Christian Berne och doc Jan Eriksson) har styrelsen utsett följande stipendiater:

Årets kliniska avhandling 2001

Anette Järvi
Geriatrik/Klinisk näringsforskning, Uppsala Universitet.
Carbohydrate-rich foods in the treatment of the insulin resistance syndrome.

Årets experimentella avhandling 2001

Mia Klannemark
Endokrinologi, MAS, Lunds Universitet.
Genetics of type 2 diabetes and the metabolic syndrome.

Framstående vetenskaplig uppsats 2001

Eva Rask
Medicin, Umeå Universitet.

Artikel: Rask E, Olsson T, Soderberg S, Andrew R, Livingstone DE, Johnson O, Walker BR.
Tissue-specific dysregulation of cortisol metabolism in human obesity.
J Clin Endocrinol Metab. 2001 Mar;86(3):1418-21.


Jan Eriksson, doc, vetenskaplig sekr
jan.eriksson@medicin.umu.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com