Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

www.ndr.nu är nu öppet för alla

Efter intensivt arbete sedan i höstas är det nu alltså möjligt för alla att registrera on line. Information om hur du går till väga för att kunna arbeta med systemet finns på hemsidan dvs www.ndr.nu

Systemet innehåller:

1. Rapportformulär med en "obligatorisk del", och en "fördjupningsdel". Förklaringstext till de olika rubrikerna kommer längst ner på sidan när man klickar på respektive rubrik. "Fördjupningsdelen" (ej on-line statistik ännu) kan fås som Excel-fil för egen statistisk bearbetning. 2. Diabetesprofil som skapas automatiskt, och bygger på patientens alla inlagda "obligatoriska" data. Där finns också plats för kortare fri text (kommentarer, behandlingsmål etc.) och kan skrivas ut till patienten.

3. Översikt vilken visar enhetens diabetespopulation och med nationella jämförelsetal på respektive vårdnivå.

4. Söklista, ett verktyg där du, från listan, själv kombinerar de kriterier som gäller för den grupp i din diabetespopulation som du söker.

5. Statistik som visar enhetens statistik och resultat samt jämförande nationell statistik på respektive vårdnivå. Detta bearbetas kontinuerligt och ger således dagsfärska uppgifter.

Utskrift kan göras för varje enskild diagramgrupp och för alla diagram.

www.ndr.nu är fortfarande under utveckling. Arbete pågår för att möjliggöra komplettering av en ofullständig registrering och för att kunna registrera flera ggr per år om man önskar. Det senare ger bland annat patienten en bättre överblick, av sin status, på diabetesprofilen.

Vi arbetar också med att kunna registrera egna valfria frågor. Detta beräknas bli klart under hösten 2002. Arbete pågår dessutom för att möjliggöra export av data från befintlig elektronisk journal direkt till NDR utan tidsödande dubbelarbete. Vi har börjat med journalsystemen Journalia, Medidoc och Profdoc. Det är dock vår förhoppning att även andra journalsystem snart ska kunna exportera data till NDR.

Förbättringar

Förbättringsarbete pågår således kontinuerligt. Detta arbete kan följas via länk från www.ndr.nu. Synpunkter på programmets innehåll och frågor med medicinsk anknytning skickas till e-post adresser nedan. Förslag till förändringar samlas ihop för ställningstagande i NDRs styrgrupp.

Länkar

E-postadresser till koordinatorer och till KAS ­ kvalitetsansvarig sjuksköterska i respektive landsting kommer också att finnas via länk från www.ndr.nu

Teknisk support

NDRs nya databas finns också på LDC i Lund. Teknisk support ges av LDCs helpdesk tel 046 ­ 222 9000 vardagar 08.00 ­ 17.00 eller via e-post: helpdesk@ldc.lu.se

Det är vår förhoppning att ni kommer att finna att www.ndr.nu är ett mycket användbart redskap i det viktiga kvalitets- och uppföljningsarbetet.

Lycka till!
Soffia Gudbjörnsdottir
rikshandläggare
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

Karin Westlund
kvalitetskoordinator
karin.westlund@medic.gu.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com