Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Program för
SFDs vårmöte 15-16 maj 2008

Uppdaterat 080313

Plats: Härnösands Teater, Storgatan 9, Härnösand

Torsdag 15 maj    
09.00-10.15
  Registrering, KAFFE och UTSTÄLLNING
10.15-10.30
  Välkomsthälsning
10.30-11.15
 

Att förebygga diabetes – vilka verktyg har vi?
Kjell Asplund, generaldirektör

           
11.15-12.00
 

Erfarenheter från Diabetes Prevention Study
Jaana Lindström, senior researcher, nutritionist

           
12.00-13.00
  LUNCH och UTSTÄLLNING
13.00-13.40
 

Hälsopreventivt arbete på vårdcentral - hur göra i praktiken?
Hans Lingfors, med dr, distriktsläkare

           
13.40-14.10
 

Evidensbaserad kostbehandling – och klinisk erfarenhet        Gunilla Lindeberg, dietist

14.10-14.40
 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) vid diabetes
Patrik Wennberg, ST-läkare, doktorand

           
14.40-15.10
  KAFFE och UTSTÄLLNING
15.10-15.50
 

Alla med diabetes bör genomgå 24-timmars blodtrycksmätning!
Fredrik Nyström, professor

           

15.50-16.10

 

Erfarenheter av 24-timmarsmätningar på glesbygdsvårdcentral
Hans Olov Tollgren, distriktsläkare

           
16.10-16.55
 

Hur kan jag få ut data på min vårdcentral från NDR?              Soffia Gudbjörnsdottir, docent, överläkare

16.55-17.00
 

Information om kvällsaktiviteter
Anders Kempe

           
17.00-18.00
  Årsmöte
19.00
  MIDDAG

Fredag 16 maj

   
08.15-9.00
 

Tidig intensiv farmakologisk behandling av förhöjt blodsocker – för och emot
Stig Attvall, docent, överläkare och Jan Håkansson, distriktsläkare

           
9.00-9.40
 

OGTT behövs inte!
Margareta Norberg, med dr, distriktsläkare

OGTT behövs!
Åke Tenerz, med dr, överläkare

           
9.40-10.00
 

Blodsockerscreening mellan korv och bokhyllan Billy Märta Sjölander, diabetessköterska, och Anders Kempe, överläkare

           
10.00-10.30
  KAFFE och UTSTÄLLNING

10.30-11.30

 

Varför gör inte diabetespatienterna som vi säger?
Bernt Lindahl, docent, överläkare

Varför gör inte doktorerna som vi säger? - presentation av fokusgruppsstudie
Eva Fherm, distriktsläkare, doktorand

           

11.30-12.00

 

Vad tar vi med oss? Sammanfattning och avslutande diskussion
Björn Eliasson, docent, överläkare

           
12.00
  LUNCH och UTSTÄLLNING
    Ladda ner hela programet och anmälningsblankett till egen dator för utskrift

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com